loading
views

Werken wordt aantrekkelijker voor WAO’ers

6 mei 2008

De ministerraad heeft op 25 april 2008 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner om het werken voor WAO’ers aantrekkelijker te maken.

Mensen die nu met een WAO-uitkering het werk hervatten waarvan niet zeker is dat het werk passend is, krijgen maximaal drie jaar de gelegenheid dit werk te doen zonder dat dit tot een herbeoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid leidt. Tegenover het korten van de inkomsten staat dat zij de paraplu van de WAO-uitkering boven hun hoofd houden.

Vijf jaar
De Tweede Kamer heeft een motie ingediend om de termijn van drie jaar te verlengen naar vijf jaar. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer (motie-Heerts). In de praktijk is de termijn van drie jaar als een drempel ervaren om mensen aan te nemen met een WAO-uitkering of was het voor de mensen zelf een te groot risico. Met de verruiming naar vijf jaar is het gemakkelijker in te schatten of de nieuwe baan ook vol te houden is. Na deze vijf jaar zal een herbeoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van deze mensen plaats vinden.

Voorlichting werkende WAO’er
Tegelijkertijd is UWV gevraagd om de voorlichting te verbeteren over de gevolgen van het inkomen als een WAO’er weer aan de slag gaat. Kennelijk bestaat er nog veel onbekendheid over deze regeling, terwijl deze al zo oud is als de WAO zelf. De tekst van het nieuwe wetsvoorstel is nog niet openbaar gemaakt, dat gebeurt pas als het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregel gaat naar alle waarschijnlijkheid in op 1 januari 2009. De tekst van de huidige regeling is te vinden in artikel 44 van de WAO.

WIA
In de WIA is het anders geregeld. Indien een volledig arbeidsongeschikte (met een IVA-uitkering) gedurende een jaar meer dan 20% van zijn restcapaciteit realiseert, roept UWV de betrokkene op voor een herbeoordeling. Meestal leidt dit dan tot een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, in het kader van de WGA. Deze regeling kent een kortingssystematiek voor mensen die inkomsten uit arbeid hebben, waarbij 70% van het verschil tussen het oude maandloon en het nieuwe verworven inkomen wordt gekort.

Sociale Zekerheid – nieuws
Meer nieuws >

Bron: SZW, 25 april 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek