loading
views

Polisadministratie vraagt krachtige regie

6 mei 2008

Met het versterken van de ketenregie is meer grip gekregen op de verwerking van loongegevens van werkgevers.

Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in de zevende IWI-rapportage UWV en Walvis. IWI vindt het positief dat UWV inzet op ketensamenwerking om de knelpunten in de loonaangifteketen op te lossen. Om dit goed te laten functioneren, moet nog wel veel werk verzet worden, zo blijkt uit het rapport.

Kwaliteitseisen
Voor overheidsinstanties, pensioenfondsen en overige afnemers gebruik kunnen maken van gegevens in de polisadministratie (denk aan het vaststellen van uitkeringen en toeslagen), zullen de betrokken organisaties volgens IWI eerst kwaliteitseisen moeten uitwerken waaraan een loonaangifteketen moet voldoen. Een monitorfunctie moet de kwaliteit van de gegevens aansturen. Hiertoe krijgt de ketenmanager de regie over alle verbetermaatregelen.

IWI en Walvis
De ‘operatie Walvis’, een geheel aan (wettelijke) maatregelen, moet leiden tot vereenvoudiging van de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het gaat om de uitvoering van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). IWI peilt met enige regelmaat hoe de invoering van Walvis en Wfsv verloopt. De Belastingdienst en
UWV voeren deze wetten uit vanaf 1 januari 2006. Het toezicht van de IWI beperkt zich tot het domein van de sociale verzekeringen waarvoor het UWV verantwoordelijk is.

De IWI-rapportage »

UWV – nieuws
Meer nieuws >

Bron: IWI, 29 april 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek