loading
views

E-factureren via register.nl

2 mei 2008

Register.nl maakte de vertaalslag naar een volledig digitaal facturatieproces. Vanaf 1 mei 2008 kunnen bedrijven en instellingen via de Registerbox zowel elektronisch als digitaal facturen ontvangen en verzenden.

Register.nl, een initiatief van de Bedrijvendatabank, ontwikkelde de nieuwe standaard voor digitaal factureren op basis van XBRL.

XBRL
In 2004 deed XBRL (eXtensible Business Reporting Language) haar intrede, de wereldwijde standaard voor het uitwisselen van financiële informatie, zoals bedrijfsrapportages en jaarrekeningen. Register.nl maakte XBRL geschikt voor facturen door het ontwikkelen van de nieuwe standaard voor digitale facturatie: de taxonomie Invoice. XBRL is een open formaat.

Registerbox
Ook aan de kant van de ontvanger is integratie met financiële software en voorraadbeheersystemen mogelijk, in tegenstelling tot elektronisch factureren. Hiertoe ontwikkelde Register.nl de Registerbox. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 1 mei 2008 elektronisch én digitaal factureren door het openen van een Registerbox bij Register.nl.

Eisen belastingdienst
De belastingdienst stelt twee eisen waaraan de factuur moet voldoen: de afzender moet vaststaan en de inhoud moet beveiligd zijn tegen wijzigingen. De authenticiteit en integriteit van de factuur moeten gegarandeerd kunnen worden. Bij Register.nl worden deze gewaarborgd door DigiNotar, een officiële Trusted Third Party (TTP). Van elke factuur die via Register.nl wordt verzonden ontvangt men een bewijs van aflevering (de factuur is als het ware aangetekend verzonden). Tevens wordt de factuur 7 jaar bewaard in een digitale kluis.

Elektronisch factureren met FlexService. Meer »

Flexservice – nieuws
Meer nieuws >

Bron: register.nl, 2 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek