loading
views

Ontslag ambtenaar goedkoper

1 mei 2008

Vanaf 1 juli 2008 wordt het voor gemeenten goedkoper om werknemers te ontslaan. De betrokken werknemers gaan standaard deel uitmaken van een reïntegratieproces. De gemeente stelt hiervoor een budget van maximaal € 7500 beschikbaar.

Dit is het gevolg van een akkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden AbvaKabo FNV, CNV en CMHF.

Voorkomen van werkloosheid
Doel is het goedkoper maken van het ontslag en het zo veel mogelijk voorkomen van werkloosheid. De uitkering na ontslag (bovenop en na de WW) zal makkelijker uitvoerbaar worden en minder gaan kosten. Het geld dat bespaard wordt zal deels worden gebruikt om de ontslagen werknemer aan een nieuwe baan te helpen middels een reïntegratieproces.

Gevolgen
Het nieuwe stelsel heeft gevolgen voor mensen die vanaf 1 juli 2008 wegens reorganisatie of ongeschiktheid/onbekwaamheid ontslagen worden. Tijdens de maanden voor het officiële ontslag zullen werknemer en werkgever (de gemeente) samen op zoek gaan naar een nieuwe betrekking. Tegenover dit uitstel staat een kortere uitkeringstermijn.

Overgangsrecht
Voor medewerkers die op 1 juli 2008 20 jaar of meer in de gemeentelijke sector werkzaam zijn en die binnen 10 jaar na 1 juli 2008 ontslagen worden geldt een overgangsrecht. Ook wordt per 1 juli 2008 een derde ziektejaar ingevoerd voor mensen die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden.

Tijdelijke aanstelling

Voor werknemers met een tijdelijke aanstelling bij de gemeente zullen deze regels niet gelden. Zij krijgen bovendien niet meer een aanvulling op hun WW. Het wordt voor gemeenten dan ook goedkoper om mensen op een tijdelijke aanstelling zelf in dienst te nemen, in plaats van via een uitzendbureau of een payrollbedrijf.

Zie ook Ledenbrief LOGA en berekeningen ‘Oud versus Nieuw’.

Bron: VNG, 30 april 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek