loading
views

Discriminatie in Arbo wet

1 mei 2008

Naast uitbreiding van huidige initiatieven en actieprogramma’s zal discriminatie expliciet worden toegevoegd aan de opsomming van onderwerpen die nu onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen.

Deze maatregel is onderdeel van een plan van aanpak dat zich vooral richt op het tegengaan van discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt, waarbij een aantal maatregelen een bredere, meer algemene reikwijdte heeft. Zo blijkt uit de brief van 23 april 2008 van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb aan de Tweede Kamer.

Beeldvorming
De drie speerpunten van het plan zijn: het creëren van positieve beeldvorming, tegengaan van discriminatie bij werving en selectie en het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Er zal een beeldvormingscampagne worden opgezet, gericht op zowel het tegengaan van negatieve beeldvorming van werkgevers ten aanzien van niet-westerse allochtonen, als op het tegengaan van negatieve beeldvorming van niet-westerse allochtonen ten aanzien van bepaalde sectoren en werkgevers.

Discriminatie in Arbo wet
Door discriminatie expliciet toe te voegen aan de opsomming van onderwerpen die nu onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen, krijgt de Arbeidsinspectie een handhavende rol. De gedachten gaan uit naar een aanpak conform seksuele intimidatie en pesten, met mogelijke boetes voor de werkgever. Werkgevers kunnen in de praktijk aansluiten bij de maatregelen die zij vaak al tegen andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer hebben getroffen (zoals gedragscodes, meldingsprocedures, klachtenregeling en vertrouwenspersonen). De administratieve lasten zullen daardoor beperkt blijven.

Netwerken
Netwerken die door niet-westerse allochtonen worden gebruikt om een baan te zoeken en door werkgevers om personeel te vinden, dienen beter op elkaar aan te sluiten. Ook de rol van UWV en CWI om samen de vacatureproblematiek aan te pakken is voor verbetering vatbaar.

Bevordering arbeidsparticipatie
Ter bevordering van de arbeidsparticipatie van vluchtelingen en specifiek de asielzoekers in de pardonregeling, kunnen bedrijven worden aangezet tot het organiseren van meeloopdagen, snuffelstages en informatiedagen waar best practises kunnen worden uitgewisseld.

Het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie
Het project ‘Werving en selectie zonder zorgen’ is inmiddels van start gegaan. Er worden acht trainingsdagen georganiseerd voor functionarissen van het CWI en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) in de maanden juni en september. Tijdens de trainingen wordt kort de theorie uiteen gezet (wet- en regelgeving, Europese richtlijnen etc.) waarna wordt geoefend met de praktische toepassing. Binnen deze training is ook aandacht voor bewustwording van vooroordelen.

Inhaalslag allochtonen
Volgens de minister en de staatssecretaris zal reeds het bewust maken van discriminatie op de werkvloer, zijn uitwerking hebben op het wervings- en selectiebeleid van een onderneming. In de praktijk lijkt dit proces al gaande. Er is de laatste drie jaar een inhaalslag gemaakt door niet-westerse allochtonen, waarbij de werkloosheid met een daling van 45% bijna tweemaal zo snel is gedaald als de 25% bij autochtonen.
Bron: SZW, 23 april 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek