loading
views

Anoniementarief ook bij onjuist BSN

24 december 2007

Per 1 januari 2008 zal een nieuwe wet in werking treden op grond waarvan het toepassingbereik van het anoniementarief wordt uitgebreid. Daarnaast wordt een zesmaandenfictie geïntroduceerd.

Door inwerkingtreding van de nieuwe wet (Versterking Fiscale Rechtshandhaving) wordt de werkingsfeer van het anoniementarief verruimd ter bestrijding van illegale arbeid. In dat kader wordt het anoniementarief ook van toepassing als geen of een onjuist BSN is afgegeven en voor gevallen waarin het de werknemer niet is toegestaan in Nederland arbeid te verrichten. Als gevolg van de uitbreiding van het toepassingsbereik van het anoniementarief worden de controleverplichtingen van de werkgever aanzienlijk verzwaard. Als gevolg van deze verzwaring wordt tevens het (financiële) risico voor de eventuele verstrekking van onjuiste gegevens in beginsel bij de werkgever neergelegd.

Introductie zesmaandenfictie
Om zwart werken en illegale tewerkstelling tegen te gaan wordt er bovendien een zesmaandenfictie voor de loonbelasting geïntroduceerd. Stel dat de fiscus constateert dat een werknemer niet in de loonadministratie is opgenomen. Dan wordt aangenomen dat de werknemer al zes maanden vóór het tijdstip van de constatering in dienst was. Uiteraard kan de werkgever dan bewijs leveren dat de werknemer op een later tijdstip in dienst is getreden. Maar door deze omkering van de bewijslast wordt de (bewijs)positie aanzienlijk verslechterd.

Bron: Ministerie van Financien, 24 december 2007
Wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.      

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek