loading
views

Wet werk en bijstand werkt

21 december 2007

Uit het eindrapport ‘Werkt de WWB’ blijkt dat er minder mensen in de bijstand zitten en er meer mensen aan het werk zijn.

Het aantal bijstandsuitkeringen in 2007 is 55.000 lager ten opzichte van 2003. De invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 heeft hieraan bijgedragen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ermee ingestemd het rapport naar de Tweede Kamer te sturen.

Financiële prikkel zogrt voor cultuurverandering
Gemeenten hebben een groot financieel belang en meer ruimte voor eigen beleid gekregen bij de uitvoering van de WWB. Als gemeenten geld overhouden uit het bijstandsbudget mogen ze dat zelf houden, komen ze tekort dan moeten ze dat zelf aanvullen. Dit zet gemeenten ertoe aan om het aantal mensen in de uitkering zo laag mogelijk te krijgen en te houden. Deze financiële prikkel zorgt voor een duidelijke cultuurverandering waarbij gemeenten werk boven uitkering stellen.

Gemeenten meer armslag
Het kabinet vindt het tevens belangrijk de uitdaging aan te gaan om ook de groepen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Zo heeft het kabinet besloten dat gemeenten overschotten op het uitkeringsbudget langer mogen houden, zodat zij mensen die moeilijker een baan krijgen beter kunnen begeleiden op weg naar werk. Daarnaast wordt gewerkt aan het samenvoegen van de budgetten die gemeenten krijgen voor re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering. Deze aanpak geeft gemeenten meer armslag om mensen aan het werk te helpen.

Afspraak met VNG
Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken om in 2011 75.000 minder huishoudens te hebben die afhankelijk zijn van de bijstand. In het kader van het project ‘Iedereen doet mee’ stimuleert het kabinet afspraken in de regio’s tussen gemeenten, werkgevers, werknemers, scholingsinstituten en uitvoeringsinstellingen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen.

Bron: SZW, 21 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

  

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek