loading
views

Wetswijziging Wet sociale werkvoorziening

19 december 2007

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die meer mogelijkheden biedt om meer WSW’ers aan de slag te krijgen op een plek die aansluit bij hun mogelijkheden en capaciteiten.

Nu werkt meer dan tachtig procent van de WSW’ers in een (beschermde) sociale werkplaats, terwijl meer dan de helft van alle WSW’ers volgens het CWI in staat is aangepast werk te doen bij een reguliere werkgever.

Oplossen aantal acute problemen
De wetswijziging regelt dat een aantal acute problemen in de WSW opgelost worden. Die problemen bestaan onder andere uit de beperkte sturingsmogelijkheden van gemeenten, de bereidheid van werkgevers om WSW’ers aan te nemen en de beperkte zeggenschap van WSW’ers zelf. Mensen die wachten op een plek in de sociale werkvoorziening kunnen straks begeleiding krijgen om ondertussen hun vaardigheden en capaciteiten op peil te houden of te verbeteren. Daarmee komen ze naderhand makkelijker aan de slag op een aangepaste plek in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Die plek kan in de sociale werkvoorziening zijn maar ook bij een gewone werkgever. De aangepaste WSW stimuleert gemeenten ook om voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening meer begeleide plekken te vinden bij gewone werkgevers.

Commissie oplossen andere problemen WSW
Staatssecretaris Aboutaleb stelt binnenkort een commissie in die zich moet buigen over andere problemen met de WSW waar de huidige wetswijziging op de lange termijn geen oplossing voor is. De commissie gaat de achterliggende oorzaak van de oplopende wachtlijsten onderzoeken en de samenhang met andere regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Naast de WSW gaat het om de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en om mensen met een arbeidshandicap die bijstand ontvangen (WWB). De commissie wordt verwacht voor de zomer met resultaten te komen.

Bron: SZW, 19 december 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek