loading
views

Principeakkoord CAO GWK 2008

Principeakkoord CAO GWK 2008


4 december 2007

Naam
CAO GWK Bank N.V.

CAO-tekst
CAO GWK Travelex 2006 t/m 2007

CAO-code t.b.v. loonheffingen
1178

Looptijd
1 januari 2008 t/m 31 december 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2008 structureel 1,5%
1 juni 2008 structureel 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
Er is overeenstemming voor loonontwikkeling van totaal 3% in 2008. Ten aanzien van de pensioenregeling wordt voorgesteld het volgende te publiceren in de CAO: “Met GWK Travelex en de vakverenigingen is voor de medewerkers van 21 jaar en ouder een pensioenregeling overeengekomen, welke is afgesloten bij Fortis ASR. De pensioenregeling wordt opgenomen in de GTG AA4-5 en zal tevens digitaal voor elke medewerker ter inzage zijn in: Outlook/Public Folders/All Public Folders/GWKTravelex/P&O/Pensioenreglement”. Medewerkers die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt, mogen cursussen volgen ter voorbereiding op hun gepensioneerd zijn. Zie voor andere details in tekstuele wijzigingen van de CAO de bijgaande link naar de site van De Unie.

Bron: De Unie, 3 december 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek