loading
views

AVV CAO Sociaal Fonds Uitzendbranche

20 juni 2007

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche 2007/2009.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18-06-2007, nr. 114, onder UAW Nr. 1064.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/
U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1   Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2b Het UAW nummer bij Publicatienummer
Druk op ‘vind’.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek