loading
views

Gedifferentieerde premie WAO 2006

19 juni 2007

Binnenkort krijgt een groot aantal werkgevers van de Belastingdienst de beschikking met het definitieve gedifferentieerde premiepercentage WAO 2006.
 
Deze beschikking wordt verzonden als er voor 2006 nog geen definitief percentage is ontvangen of als het percentage is gewijzigd. Als het definitief vastgestelde percentage afwijkt van het percentage dat in 2006 is toegepast, moeten correcties over 2006 ingediend worden.

Geen losse correcties
Hoe de correcties over 2006 ingediend kunnen worden, is te lezen in de bijsluiter die met de beschikking wordt meegestuurd. De Belastingdienst heeft, in overleg met de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, belastingconsulenten en (loon)administratiekantoren, gezocht naar een eenvoudige en praktische oplossing. Daardoor kan er in dit geval voor gekozen worden om geen losse correcties in te dienen over alle tijdvakken van 2006.

Cumulatief premieloon WAO 2006
Als er geen losse correcties ingediend worden, moet onder andere het cumulatieve premieloon WAO 2006 opgegeven worden. Dit is het totaal van de premielonen gedifferentieerde premie WAO van de werknemers. Anders dan in de aangifte wordt hier het premieloon waarvoor de premievrijstelling marginale arbeid is toegepast, niet meegeteld.

Bron: Belastingdienst, 19 juni 2007

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek