loading
views

AVV CAO Particuliere Beveiliging 2007-2009

AVV CAO Particuliere Beveiliging 2007-2009


8 juni 2007

Besluit: verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst particuliere beveiligingsorganisaties 2007-2009.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 juni 2007, nr. 103, onder UAW Nr. 10662.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/
U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1   Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2b Het UAW nummer bij Publicatienummer
Druk op ‘vind’.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek