loading
views

Arbeidsmigratiebeleid

5 juni 2007

Het kabinet deelt de visie van de SER over de toekomst van het arbeidsmigratiebeleid. Dat blijkt uit een schriftelijke reactie op het SER-advies Arbeidsmigratiebeleid, die de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en voor Ontwikkelingssamenwerking de raad hebben toegestuurd.

De SER heeft in het advies gepleit voor een omslag in het arbeidsmigratiebeleid: het beginsel ‘nee tenzij’ moet plaatsmaken voor een basisfilosofie waarbij ‘ja mits’ de leidende gedachte is.

Nieuw toelatingsmodel
Het kabinet zal hiermee rekening houden bij de uitwerking van de beleidsnotitie Naar een modern migratiebeleid en het zal dan ook zijn standpunt bepalen over meer specifieke onderdelen van een nieuw toelatingsmodel. Dit geldt onder andere voor de kolomstructuur van een nieuw model, waarbij de SER een alternatieve indeling heeft voorgesteld. Het kabinet bestudeert verder de mogelijkheden om een puntensysteem in te voeren voor hooggekwalificeerde arbeidsmigranten. Verder onderschrijft het kabinet de één-loket-gedachte zoals neergelegd in het advies.

Verlenging periode baan zoeken
Het kabinet heeft inmiddels al wel besloten de periode waarin afgestudeerde buitenlandse studenten een baan kunnen zoeken te verlengen tot één jaar (was drie maanden).

Bron: SER, 5 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek