loading
views

Effecten langere loondoorbetaling bij ziekte

20 december 2006

De langere loondoorbetaling bij ziekte heeft er mede toe geleid dat het aantal aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is gedaald en het ziekteverzuim op een laag niveau is gebleven. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Deze wet regelt dat werkgevers het loon van zieke werknemers twee jaar moeten doorbetalen in plaats van een jaar zoals voorheen. De ministerraad heeft nu, op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ermee ingestemd de evaluatie naar de Tweede Kamer te sturen. De evaluatie benadrukt dat het succes van de wet niet op zichzelf staat. De wet uit 2004 hangt nauw samen met de Wet verbetering poortwachter (2002) en de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, 2006).

Verzekeringsgraad
Uit de evaluatie blijkt verder dat de private markt van verzuimverzekeringen het midden- en kleinbedrijf een scala aan mogelijkheden biedt zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim bij werknemers. Tevens blijkt de verzekeringsgraad te zijn toegenomen.

Kennis werkgevers
De kennis van werkgevers over de rechten en de plichten bij doorbetaling van loon en reïntegratie blijkt niet voldoende te zijn. Het kabinet gaat daarom in overleg met de betrokken organisaties kijken hoe de voorlichting verbeterd kan worden, onder andere door succesvolle voorbeelden uit de praktijk van reïntegratie van werknemers beschikbaar te stellen.

Bron: SZW, 20 december 2006
 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek