Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS Voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk ...

Premies 2018

Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs in 2018 licht stijgen.