Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Wet op de ondernemingsraden | WOR

Werknemers in de flexbranche kunnen volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dubbele medezeggenschapsrechten krijgen: op een gegeven moment kunnen ...

Wet Werk en Zekerheid | WWZ

Wet Werk en Zekerheid | WWZ De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de ...