Minimumloon 2017 juli

Minimumloon 2017 juli Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017: € ...

Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Wet uniformering loonbegrip | WUL

De Wet uniform loonbegrip, WUL, voert een uniform loonbegrip in voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies ...

Wet Arbeid Vreemdelingen | WAV

De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de ...

Wet Werk en Zekerheid | WWZ

Wet Werk en Zekerheid | WWZ De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de ...

Werkloosheidswet | WW

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, is verplicht verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). De WW is een uitkering voor werknemers die werkloos ...