Minimumloon 2018 juli

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt per 1 juli 2018: € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week, € 73,58 per dag.

Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Wet op de ondernemingsraden | WOR

Werknemers in de flexbranche kunnen volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dubbele medezeggenschapsrechten krijgen: op een gegeven moment kunnen ...

Wet Werk en Zekerheid | WWZ

Wet Werk en Zekerheid | WWZ De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de ...