CBS: werkloosheid daalt naar 4,9%

Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar, meldt ...

UWV: sterke daling WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV is in april 2017 gedaald met 3,2 procent ten opzichte van maart. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren ...

CBS: werkloosheid daalt naar 5,1%

De werkloosheid is in het afgelopen kwartaal met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal mensen met betaald werk is met gemiddeld 14 duizend ...