Ontbinding wegens wanprestatie

In deze zaak gaat het om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond van artikel 7:686 BW op verzoek van werkgever kan worden ontbonden.

Transitievergoeding na AOW-leeftijd?

De rechtbank Limburg oordeelde over de vraag of een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan zijn werknemer, als de arbeidsovereenkomst ...

Terugbetalen studiekosten, ja of nee?

Hoe zit het met een studiekostenbeding en het terugbetaling kosten? In deze zaak beëindigt een werknemer binnen twee tot drie jaar na afronding van ...