Ontbinding wegens wanprestatie

In deze zaak gaat het om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond van artikel 7:686 BW op verzoek van werkgever kan worden ontbonden.

Transitievergoeding na AOW-leeftijd?

De rechtbank Limburg oordeelde over de vraag of een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan zijn werknemer, als de arbeidsovereenkomst ...