Ontbinding wegens wanprestatie

In deze zaak gaat het om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond van artikel 7:686 BW op verzoek van werkgever kan worden ontbonden.

Transitievergoeding na AOW-leeftijd?

De rechtbank Limburg oordeelde over de vraag of een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan zijn werknemer, als de arbeidsovereenkomst ...

Terugbetalen studiekosten, ja of nee?

Hoe zit het met een studiekostenbeding en het terugbetaling kosten? In deze zaak beëindigt een werknemer binnen twee tot drie jaar na afronding van ...

Ontslag op staande voet via WhatsApp

Een werknemer is door zijn werkgever op staande voet ontslagen, omdat hij tijdens werktijd een joint zou hebben gerookt. Het is hem via WhatsApp meegedeeld.