Normen SNF aangepast per 1 mei 2017

De normen en reglementen van SNF zijn aangepast aan de vereisten van de Wet Aanpak Schijnconstructies. De nieuwe normen gelden per 1 mei 2017.