Rekenregels per 1 juli 2018

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en ...

Feiten en fabels over vakantiegeld

Monsterboard vat feiten en fabels over vakantiegeld samen. Is een werkgever verplicht vakantiegeld uit te betalen? Hoe zit dat, als je ziek bent?