Wijziging WML en meeruren

Werkgevers opgelet, wetsvoorstel wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft grote gevolgen, o.a. voor ET-regeling.

Vermenigvuldigen door delen!

Recruiters voor goede doelen via het platform Vrijwillig Vinden, opgericht door studenten van Hogeschool voor Recruitment.

Loon tijdens loonsanctie

Gerechtshof Den Haag: 70% van het loon betalen in periode van loonsanctie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

StiPP zinloosheid

Uitspraak Hoge Raad leidt tot claims van StiPP pensioen, terwijl flexkrachten er niet van profiteren.