Vermenigvuldigen door delen!

Recruiters voor goede doelen via het platform Vrijwillig Vinden, opgericht door studenten van Hogeschool voor Recruitment.

Loon tijdens loonsanctie

Gerechtshof Den Haag: 70% van het loon betalen in periode van loonsanctie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

StiPP zinloosheid

Uitspraak Hoge Raad leidt tot claims van StiPP pensioen, terwijl flexkrachten er niet van profiteren.

Verlonen in vaksectoren 2017

Ook in 2017 is het voor uitleners aantrekkelijk om te verlonen in vaksectoren. Marcel Reijmers schetst de kansen en risico's.