loading
views

CBS: werkloosheid blijft dalen

De afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend per maand afgenomen, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Het aantal werkenden is per maand met gemiddeld 6 duizend toegenomen.

grafiek2

Meer WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen eind januari 2016 is met 465 duizend bijna 19 duizend hoger dan in december vorig jaar. Dezelfde trend was in januari vorig jaar zichtbaar.  Dit was nog voor de invoering van de Wet werk en zekerheid in juli 2015, die met een nieuwe WW-systematiek een structureel verhogend effect heeft op het aantal lopende WW-uitkeringen.

grafiek1

Daling werkloosheid
Onder 25- tot 45-jarigen is de werkloosheid de afgelopen 3 maanden continu gedaald. 4,9 procent van de beroepsbevolking was in januari 2016 werkloos tegenover 5,4 procent in oktober. Onder jongeren fluctueert de jeugdwerkloosheid sinds 2015 rond de 11 à 11,5 procent. Dit percentage ligt daarmee wel duidelijk lager dan in januari 2014. Bij 45-plussers is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden ook  gedaald, van 6,6 in oktober naar 6,2 procent in januari.

Meer mensen met werk
Ook het aantal werkenden neemt toe in 2016. Sinds oktober 2015 is het aantal met  18 duizend gestegen. Deze toename is volledig toe te schrijven aan 45-plussers, waarvan ongeveer negen op de tien een baan van 12 uur of meer per week heeft.

Bron: CBS, 18 februari 2016

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek