loading
views

FNV beschuldigt Van Stokkom Detachering

Volgens FNV Naleving worden enkele tientallen Poolse werknemers van Van Stokkom Detachering, lid van de NBBU, stelselmatig onderbetaald.

Karel-Jan Kivits van FNV Naleving in de Telegraaf: “Wij hebben de loonstroken van deze werknemers (vakkrachten) onder de loep genomen en daaruit blijkt onder meer dat het uurloon dat zij krijgen niet conform de CAO is”.

Aelbers personeelsdiensten
Ook Aelbers personeelsdiensten is kort geleden beschuldigd van uitbuiting van arbeidsmigranten. Het kort geding was op 21 juli. De uitspraak op 1 oktober. Tijdens de procedure mag FNV zich niet negatief uitlaten over het uitzendbureau. Volgens directeur Michael Kempka van Aelbers is er niets illegaal aan de regel dat buitenlandse werknemers een deel van hun brutosalaris inleveren voor huisvestings- en vervoerskosten.

NBBU heeft bezwaar tegen zienswijze van FNV
“De NBBU heeft zich de afgelopen periode regelmatig beziggehouden met artikel 55 in de CAO voor de Bouwnijverheid. Uitzendbureaus die lid zijn van de NBBU, betalen vanaf dag één voor uitzendkrachten dezelfde beloning die geldt voor medewerkers in dienst bij de opdrachtgever. Daarom geldt dit artikel ook voor NBBU-uitzendbureaus die in de bouw werkzaam zijn.

Het artikel 55 stelt dat voeding, behoorlijke huisvesting en een vergoeding voor verdere noodzakelijke verblijfskosten van bouwplaatswerknemers voor rekening van de werkgever komen, als het werk zo ver van de woning is gelegen dat het dagelijks huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn.

Echter, de betrokken cao-partijen in de bouw hebben dit artikel zo uitgelegd dat bij de beoordeling van ‘verafgelegen werken’ bij arbeidsmigranten altijd uitgegaan moet worden van de woning van de werknemer in het land van herkomst. Dit betekent dat een werkgever die arbeidsmigranten in dienst heeft, te allen tijde huisvesting en verblijfskosten moet vergoeden, zelfs als de arbeidsmigrant zelf al een tijdelijke woning in Nederland heeft, dichtbij de werkplek.

De NBBU is vanaf het begin van mening geweest dat hierdoor het uitzenden van arbeidsmigranten in de bouw ernstig wordt belemmerd en bovendien dat deze uitleg strijdig is met Europees recht. Arbeidsmigranten die hier al woonachtig zijn, brengen op basis van de uitleg van Bouwpartijen dan namelijk altijd per definitie hogere kosten met zich mee dan een Nederlandse uitzendkracht. Op deze manier worden naar onze mening arbeidsmigranten dus direct en onterecht gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.

We hebben dit allereerst aangekaart bij cao-partijen bij de Bouw-cao, echter zij waren niet bereid om met ons hierover in gesprek te gaan. Wij hebben tegen dit punt ook bedenkingen ingediend bij de Minister. Onze bedenkingen werden echter niet gehonoreerd door de Minister, kortgezegd omdat het artikel zelf tekstueel niet strijdig is met Europees recht. De Minister doet geen uitspraken over hoe het artikel in de praktijk wordt toegepast, terwijl dat juist hier een rol speelt.

Naast de grote belemmeringen voor het uitzenden van arbeidsmigranten in de bouw nu en naar de toekomst toe, brengt bovenstaande uitleg voor onze leden ernstige financiële gevolgen met zich mee bij de handhaving over het verleden, waarin deze uitleg zelfs nog niet eens kenbaar was.

De NBBU ziet daarom graag een rechterlijke uitspraak die bovenstaande overwegingen serieus in acht neemt en de redelijkheid in onze ogen enigszins terug kan brengen.”

Bron: Telegraaf, 1 augustus 2015

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek