loading
views

Flex breekpunt onderhandelingen CAO Ziekenhuizen

Flex breekpunt onderhandelingen CAO Ziekenhuizen

Volgens vakbond CNV Publieke Zaak lopen de onderhandelingen over de CAO Ziekenhuizen vast op het gebrek aan perspectieven voor werkzekerheid.

“Op 25 november jl. hebben de werkgevers een voorstel gedaan dat niet leidt tot de gewenste toename van zekerheid over werk en inkomen. De inzet van de werknemersorganisaties is om te komen tot concrete afdwingbare afspraken over werkzekerheid, onder andere door de doorgeschoten inzet van flexibele arbeidsrelaties een halt toe te roepen.
Ziekenhuizen blijven medewerkers op tijdelijke contracten inzetten ook als het werk er structureel gewoon is. Werknemers die instromen in de sector blijven zo veel te lang in een onzekere positie. Dit treft met name jongeren.”

Bron: Mijn vakbond.nl, 27 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek