loading
views
6 reacties
Myrthe van den Heuvel

Aanzegplicht bij afloop tijdelijk contract

Myrthe van den Heuvel is advocaat bij Marree en Dijxhoorn Advocaten. Voorheen werkzaam bij De Gier Business Law. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht, flexrecht en uitzendrecht. Ze adviseert professionele ondernemingen, onder meer over het gebruik van de flexibele schil binnen hun organisatie. X

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Aflopende tijdelijke contracten per 1 februari a.s.? Vergeet de aanzegplicht in december niet!

Als onderdeel van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat per 1 januari 2015 de zogenoemde ‘aanzegplicht’ gelden voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer. Deze aanzegplicht betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet laten weten of de overeenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden.

De werkgever die niet tijdig schriftelijk aan de werknemer meedeelt wat zijn voornemen is, moet als een soort van ‘boete’ aan de werknemer één maandsalaris betalen. Dit betekent dat u bij een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst per 1 februari 2015 afloopt, nog in december deze aanzegging moet doen!

Als u te laat bent – u meldt het bijvoorbeeld pas twee weken voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst – is de ‘boete’ een evenredig deel van dat maandsalaris, in dit geval dus een half maandsalaris.

Checklist aanzegplicht

 • Welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer lopen per 1 februari 2015 af?
 • Wilt u deze arbeidsovereenkomst wel of niet verlengen of alleen onder aangepaste voorwaarden?
 • Laat dit de betreffende werknemers dan uiterlijk 31 december 2014 (aantoonbaar) schriftelijk weten!

Tot slot: controleer ook wanneer andere tijdelijke contracten van zes maanden of langer binnen uw organisatie aflopen en zet dit moment ten minste één maand van tevoren als reminder in uw agenda! Op deze manier kunt u tijdig aan de aanzegplicht voldoen.

De Gier Business Law

Myrthe van den Heuvel
Advocaat arbeidsrecht

Reacties op dit artikel

 • Auteur: Myrthe van den Heuvel Datum:

  Beste Mieke, deze aanzegverplichting geldt juist bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd! Ik mail je zo even voor je gegevens om de vervolgstappen te bespreken.

 • Auteur: Mieke Datum:

  Ik heb een contract voor bepaalde tijd tot 1 februari 2018. Nu is mij op 23 januari jl persoonlijk en in en brief medegedeeld dat mijn contract niet verlengd wordt.
  Welke rechte/plichten heb ik in deze? Mede naar aanleiding van de aanzegplicht.
  Mijn werkgever vertelde dat dit niet uitmaakt omdat het een contract voor bepaalde tijd is. Mag dit zomaar? Wij hebben in deze dan toch ook een meldingsplicht van een maand???

 • Auteur: jolanda v wijk Datum:

  Goedendag mijn zoon van 15 heeft op 10.februari 2015 een contract getekend voor bepaalde tijd 6mnd dus t/m 10 augustus 2015. Op 2 juli 2015 heeft hij een nieuw contract gekregen ingaande op 18 augustus 2015 en durende tot 10.februari 2016.
  Nu heeft hij gisteren een brief gekregen waarin staat dat zijn contract voor onbepaalde tijd niet wordt verlengd. Zijn dienstverband eindigd derhalve op 10 december 2015. Dit is 2 maanden eerder. Onze vraag is: is er correct gehandeld!! Wat is de betekenis : vanwege rechts halve!! Hopende op een antwoord groet ik u vriendelijk. J van wijk stelloo

 • Auteur: Myrthe van den Heuvel Datum:

  Beste Tonny,

  Het uitgangspunt is dat de verplichting tot aanzeggen niet geldt als de arbeidsovereenkomst kwalificeert als een uitzendovereenkomst en daarin een uitzendbeding is opgenomen. Uit je vraag is mij niet duidelijk of dit zo is.
  Dit is echter niet zo belangrijk omdat daarnaast nog aan een andere voorwaarde moet zijn voldaan (wil de aanzegplicht gelden), namelijk dat het moet gaan om het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer.
  In de beschreven situatie, waarbij het contract is aangegaan op 29-08-2014 en afloopt op 13-02-2015, wordt (ook) aan dit vereiste niet voldaan.

 • Auteur: tonny Datum:

  ik heb een uitzend baan die is begonnen op 29-08-2014 en eindigd op 13-02-2015 gemiddeld voor 24 uur per week .moeten ze mij ook een schriftelijke aanzegging doen.

 • Auteur: Van Dam Datum:

  Geachte mevrouw Van den Heuvel,

  Blijkens het overgangsrecht van de WWZ is de aanzegplicht nog niet van toepassing bij contracten die eindigen per 1 februari a.s. (laatste werkdag 31 januari).

  De aanzegplicht is eerst van toepassing op alle arbeidscontracten die eindigen op 1 februari 2015 of daarna.

  Met vriendelijke groet,

  S. van Dam

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek