loading
views

Onderzoek vermogensopbouw als alternatief voor huidige pensioen

Onderzoek vermogensopbouw als alternatief voor huidige pensioen

Een adequaat pensioen opbouwen tegen beheersbare uitvoeringskosten wordt bij een hoge arbeidsmobiliteit binnen en tussen branches (zoals in de horeca, de uitzendsector, schoonmaak en detailhandel) een steeds lastiger opgave.

Werkgeversorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) slaan de handen ineen voor het vraagstuk hoe hiermee in de toekomst om te gaan.

In een gezamenlijk project onder begeleiding van De Argumentenfabriek gaan zij op zoek naar opties voor vermogensopbouw als alternatief voor de (huidige) pensioenregelingen in betreffende branches. En wat zijn de argumenten voor en tegen deze opties? Op 27 november 2014 starten hiervoor een aantal denksessies met deskundigen en werkgevers en werknemers uit de deelnemende branches.

Keuzes beargumenteerd
Eind van dit jaar verwachten de initiatiefnemers door De Argumentenfabriek in beeld te hebben wat de belangrijkste keuzes zijn bij het vormgeven van vermogensopbouw als arbeidsvoorwaarde. Wat zijn de argumenten voor en tegen deze opties? Zij onderzoeken vooral de argumenten die belangrijk zijn voor werknemers en in het bijzonder voor de gemiddelde werknemer in de branches. Zijn de argumenten voor deze werknemers wellicht anders? De initiatiefnemers hopen hiermee de gewenste ontwikkelingen op pensioengebied te kunnen schetsen binnen de deelnemende branches.

Pensioenstelsel
De initiatiefnemers willen hiermee aanhaken bij het nationale debat over ons pensioenstelsel, met in dit geval als uitgangspunt werknemers in flexibele arbeidsrelaties en/of in de situatie van een hoge mate van arbeidsmobiliteit (binnen en tussen branches).

Bron: ABU, 27 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek