loading
views

Onderhandelingsresultaat CAO Loodswezen 201527 november 2014

CAO-naam
CAO Loodswezen

Download Onderhandelingsresultaat CAO Loodswezen 2015
> Onderhandelingsresultaat CAO Loodswezen 2015

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015..

Loonmutaties
Afgesproken is dat alle loonschalen per 1 januari worden verhoogd met € 65,= en per 1 juli nog eens met 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– De ploegentoeslag stijgt mee met de procentuele verhogingen, niet met de nominale verhogingen van de salarisschalen.
– Per 1 januari 2015 gaat de pensioenopbouw van 2,15% naar 1,875% (fiscaal toegestane maximum).
– De FLO-uitkeringen worden per 1 januari 2015 verhoogd met € 40 per maand bij 100% FLO (bij lagere FLO-uitkeringen naar rato). Per 1 juli worden de FLO-uitkeringen verhoogd met 1%.
– Cao-partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de brief van de Stichting van de Arbeid om de duur van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door middel van een private aanvullende WW-verzekering, ingaande op het moment van de wettelijke wijzigingen.
– Participatiewet. De werkgever zal haar verplichtingen volgens deze wet nakomen, maar wacht op verdere informatie vanuit de overheid.
– De maximum te vergoeden afstand van 60 kilometer enkele reis voor woonwerkverkeer wordt afgeschaft. Het daadwerkelijke aantal kilometers voor woonwerkverkeer wordt vergoed conform de geldende fiscale mogelijkheden.

Bron: CNV Publieke Zaak, 25 november 2014

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek