loading
views

Kamerbrief afwijzing sectorplan uitzendbranche

Kamerbrief afwijzing sectorplan uitzendbranche.

Het doel van het sectorplan uitzendbranche was de doelgroep werkloze flexkrachten te scholen en duurzaam te plaatsen via een uitzendwerkgever. Het ging om in totaal 1.350 net werkloos geworden flexkrachten:
– 900 flexkrachten zonder startkwalificatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt krijgen scholing;
– 200 flexkrachten zonder startkwalificatie krijgen een EVC-traject;
– 250 flexkrachten scholen voor de sector Techniek.

Agentschap SZW
Het sectorplan is goedgekeurd door het Agentschap SZW, maar later door de sector ingetrokken. Bij de uitvoering van het sectorplan, nadat dit in februari 2014 was beschikt, bleek in het voorjaar dat de werkwijze die de sector voor ogen had, niet paste binnen de Regeling cofinanciering sectorplannen.

De Regeling bepaalt namelijk dat in de situatie waar de uitvoering op ondernemingsniveau plaatsvindt er sprake is van een dienstverband en betrokkene dus ‘werknemer’ moet zijn. Bij de uitvoering werd duidelijk dat individuele uitzendondernemingen zelf de geschikte scholing zouden inkopen en in gang zetten en daarbij zou de betrokken flexkracht pas een dienstverband krijgen als hij geplaatst zou kunnen worden.

Toen dit probleem onderkend was, is vanuit SZW gezamenlijk eerst met het sectorfonds STOOF en later met bestuurders van ABU en betrokken vakbond (CNV) gesproken over mogelijke oplossingen die binnen de kaders van de regeling passen en ook uitvoerbaar zijn voor de sector.

Niet uitvoerbaar
Vanuit SZW is voorgesteld om de uitvoering van het sectorplan aan te passen en centraal vanuit het sectorfonds de scholingen in te kopen en te organiseren. Dan zou wel kunnen worden gewerkt met de doelgroep die de sector voor ogen heeft (net werkloze flexkracht) en zou er wel voldaan worden aan de bepalingen van de regeling (die zo is vormgegeven dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun). Een andere oplossing zou zijn geweest als uitzendwerkgevers de werkloze kandidaten meteen bij aanvang van de scholing zouden plaatsen op een uitzendcontract.

De sector heeft aangegeven dat beide opties voor een oplossing niet uitvoerbaar zijn. In beide opties zouden individuele uitzendwerkgevers volgens de aanvrager onvoldoende geprikkeld zijn met deze doelgroep te werken.

Bron: SZW, 27 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek