loading
views

Aanpassing ontslagbesluit payrollwerknemers


Per 1 januari 2015 wordt het ontslagbesluit aangepast om de positie van de payrollwerknemer te verbeteren.

Gelet op de specifieke aard van de contractuele relatie tussen payrollbedrijf, payrollwerknemer en opdrachtgever (inlener), wordt met deze regeling beoogd dat de bescherming van payrollwerknemers tegen ontslag niet afwijkt van de bescherming van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij diezelfde opdrachtgever.

Als de overeenkomst tussen een payrollwerkgever en diens inlener eindigt, kan dit niet meer automatisch leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergunning UWV
Tot op heden kan de payrollwerkgever, als de opdrachtgever zijn opdracht opzegt, bij het UWV om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning kan aanvragen. Deze vergunning wordt doorgaans verleend.

De ontslagregels worden nu zo aangepast dat per 1 januari het beëindigen van een payrollovereenkomst door de opdrachtgever onvoldoende grond zal zijn voor het verlenen van een ontslagvergunning aan het payrollbedrijf. In geval de opdrachtgever (inlener) de payrollovereenkomst beëindigt en de payrollondernemer om die reden een ontslagvergunning aanvraagt, zullen de omstandigheden bij de opdrachtgever bepalend zijn. Dit betekent dat als een opdrachtgever een overeenkomst opzegt, bijvoorbeeld omdat hij meent dat de werknemer onvoldoende functioneert, er alleen dan aan de payrollwerkgever toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding kan worden verleend als aan de voorwaarden voor een ontslag wegens onvoldoende functioneren bij (en door) de opdrachtgever is voldaan. In de situatie waarin een opdrachtgever een overeenkomst opzegt vanwege het feit dat er onvoldoende werk is, zal aannemelijk moeten worden gemaakt dat het vervallen van een arbeidsplaats bij de opdrachtgever noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Tevens dient de voordracht voor ontslag van de desbetreffende payrollwerknemer in overeenstemming te zijn met de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij de opdrachtgever.

De nieuwe regels zullen overigens alleen gelden voor arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 januari 2015.

Bron: Stcrt 2014, 33286, 25 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek