loading
views

Coalitie eens over aanpak schijnconstructies

| Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS |


VVD en PvdA zijn het dinsdag in grote lijnen eens geworden over de aanpak van schijnconstructies met Oost-Europese werknemers.

PvdA-minister Asscher (SZW) wil voorkomen dat bedrijven Poolse of andere Oost-Europese werknemers onder het minimumloon betalen, waardoor zij Nederlanders verdringen op de arbeidsmarkt. Dat komt onder meer in de tuinbouw, de bouw en het transport veel voor.

Asscher wilde een hoofdopdrachtgever er altijd voor verantwoordelijk maken dat cao-afspraken worden nageleefd. In de huidige situatie is alleen de directe werkgever aansprakelijk.

Hoofdaannemer aansprakelijk bij grove nalatigheid
De VVD ziet te veel bureaucratische rompslomp voor bedrijven. Het compromis is dat de hoofdaannemer alleen rechtstreeks kan worden aangesproken bij grove nalatigheid. Die heeft dan een half jaar tijd om in te grijpen. In andere gevallen zijn eerst de andere opdrachtgevers in de keten aansprakelijk.

Bron: Nu.nl, 25 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek