loading
views

Handboek Loonheffingen 2015, uitgave I

Handboek Loonheffingen 2015, uitgave I

| Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing |


De Belastingdienst heeft haar nieuwsbrief over de nieuwe regels per 1 januari 2015 gepubliceerd voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave I

Zie ook ‘Handboek Loonheffingen 2014’.

Het ‘Handboek Loonheffingen 2015’ is vanaf begin februari 2015 online te raadplegen en downloaden. De online versie van het handboek wordt in 2015 doorlopend actueel gehouden, van de download versie zal de Belastingdienst elk kwartaal een geactualiseerde versie plaatsen.

Onderwerpen
De nieuwsbrief geeft informatie over de volgende onderwerpen:

  1. Veranderingen in de werkkostenregeling
  2. Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders
  3. Veranderingen in de premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers
  4. Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015
  5. 80%-regeling voor afkoop van levenslooptegoed heringevoerd
  6. 80%-regeling stamrechten vervalt
  7. AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 3 maanden
  8. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
  9. Digipoort vervangt BAPI-kanaal en FOS-kanaal per 1 maart 2017
  10. Veranderingen in de heffingskortingen
  11. Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) vervalt
  12. Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervalt
  13. Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervalt

Bron: Belastingdienst, 11 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek