loading
views

Randstad slecht drempels voor arbeidsbeperkten

Randstad slecht drempels voor arbeidsbeperkten

| Participatiewet » |


Randstad gaat bedrijven helpen die willen investeren in mensen met een arbeidsbeperking.

Hoewel de meerderheid van de werkgevers de Participatiewet omarmt, ziet 40% (nog) geen mogelijkheden mensen te plaatsen, zo blijkt uit onderzoek. 51% van de bedrijven staat achter de invoering van de wet, maar weten vaak niet hoe ze daar invulling aan moeten geven. “We geloven in de potentie van arbeidsbeperkten en willen met nieuwe dienstverlening helpen drempels te slechten,”aldus Marleen van Arkel, programmamanager Randstad Participatie.

De komende vier weken maken kenissessies, lezingen, bedrijfsbezoeken, een speciale website en een film deel uit van een campagne om bedrijven in beweging te krijgen en om ze te voorzien van informatie, kennis en advies. Werkgevers ontmoeten arbeidsbeperkten en ervaren hoe het is om met hen samen te werken.

Onderzoek
Uit onderzoek van Randstad onder 225 bedrijven blijkt dat juist daar behoefte aan is: de meerderheid van de bedrijven staat achter de Participatiewet en is al gestart met de voorbereidingen, maar bij bijna de helft van de bedrijven ontbreekt het aan kennis om zonder hulp van buitenaf een werknemer met een arbeidsbeperking te plaatsen. Een kwart van de bedrijven is niet op de hoogte van hoeveel werknemers ze straks moeten plaatsen, 50% verwacht extra kosten te maken en in 45% van de gevallen ontbreekt het aan personeel om de werknemers te begeleiden. Ook zijn bedrijven vaak nog onbekend met de doelgroep en de mogelijkheden. Lees meer

Bron: Randstad, 18 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek