loading
views

Principeakkoord CAO Akzo Nobel Nederland 2014-201517 november 2014

CAO-naam
CAO Akzo Nobel Nederland

Download Principeakkoord CAO Akzo Nobel Nederland 2014-2015
> Principeakkoord CAO AkzoNobel 2014-2015

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
– Op 1 juli 2014 worden, behalve voor de medewerkers van External Business van Decorative Coatings, de individuele salarissen en het 100%-niveau van de salarisschalen verhoogd met 1,85%. De salarissen en schaalmaxima van medewerkers van External Business van Decorative Coatings worden per 1 juli 2014 met 0,5% verhoogd.
– Medewerkers vallend onder de werkingssfeer van de binnen AkzoNobel bedrijven in Nederland afgesloten cao’s die op 31 december 2014 in dienst zijn, ontvangen daarnaast in december, een eenmalige uitkering van € 100,- bruto (parttimers ontvangen deze uitkering naar rato van hun arbeidsduur).

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen zullen in overleg treden, nadat het SER-advies over de nieuwe WW-structuur is gepubliceerd en nadat het STAR-advies hierover aan sociale partners is afgerond. Tijdens dit
overleg zullen deze adviezen als uitgangspunt worden genomen. Ook de brief van de STAR van 24 december 2013 zal hierbij worden betrokken.

Bron: De Unie, 17 november 2014

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek