loading
views

Onderhandelingsresultaat CAO Besloten Busvervoer 2015-201617 november 2014

CAO-naam
CAO besloten busvervoer

Onderhandelingsresultaat CAO Besloten Busvervoer 2015-2016
> Onderhandelingsresultaat CAO Besloten Busvervoer 2015-2016

Looptijd
1 januari 2015 – 31 december 2016

Loonmutaties
per 1/7/2015 1,5%
per 1/1/2016 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
– Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen de scholingsfaciliteiten nader uitwerken waarbij medewerkers in de flexibele schil speciale aandacht zullen krijgen
– 1% extra over de onregelmatigheidstoeslagen vermeld in het huidige artikel 33 per 1/1/2016
– Binnen een termijn van 48 maanden mogen maximaal 4 contracten worden aangeboden
– Meegegaan wordt met variant 4a van het Pensioenfonds Vervoer over de weg. Tevens zal het bestuur verzocht worden de premie wia-verzekering te verlagen van 0.83% naar 0.6%
– De werkkostenregeling wordt conform regelgeving ingevoerd, te weten 7,75 netto en €5,25 bruto
– De monteurs en wagenwassers kunnen vallen onder de spaar- of jaarurenregeling (thans de artikelen 29 en 30)
– Alcohol vermeld op de bon wordt niet vergoed
– Cao-partijen zullen gedurende de looptijd, bijgestaan door een procesbegeleider en een jurist, werken aan een volledig nieuwe en gemoderniseerde cao. De voorgestelde aanpassingen in de cao-tekst, vanuit de redactiecommissie, zullen doorgevoerd worden in de cao-tekst 2015/2016
– Functiewaardering van de chauffeur zal onderdeel blijven uitmaken van de protocollaire afspraken van artikel 3
– Partijen komen overeen in 2015 het derde ww-jaar conform het sociaal akkoord te repareren
– De Medibuspas wordt afgeschaft en de medische keuring voor het rijbewijs zal door de werkgever worden vergoed

Bron: FNV Bondgenoten, 12 november 2014

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek