loading
views

Eindbod CAO Sigarenindustrie 2014-2015Naam
CAO Sigarenindustrie

Eindbod CAO Sigarenindustrie 2014-2015
> Eindbod CAO Sigarenindustrie 2014-2015

Looptijd
De looptijd van de CAO is bepaald op 15 maanden, te weten van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonsverhogingen
– Per 1 april 2014 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1%;
– Per 1 januari 2015 worden de salarisschalen en salarissen verhoogd met 0,75%.

Alle in de CAO’s genoemde vloeren worden eveneens verhoogd met de overeengekomen percentages voor de loonsverhoging.

Arbeidsvoorwaarden
– De werkgevers sluiten aan de bij de veranderende wetgeving met betrekking tot de positie van de uitzendkrachten per 1/4/2015.
Iedere arbeidsplaats die ten minste 9 van de 12 maanden aanwezig is wordt een vaste arbeidsplaats waarop een vaste medewerker wordt aangenomen, onder de voorwaarde dat er sprake is van een formatieplaats.
– Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioenpremie verhoogd naar 18%. De premie wordt gelijkelijk verdeeld over werkgevers en werknemers.
– Partijen zijn akkoord met verdere studieafspraken inzake duurzame inzetbaarheid op basis van de uitkomsten van het ITS-onderzoek. De studieafspraken worden nader uitgewerkt in overleg met de ondernemingsraden. Werknemers kunnen op vrijwillige basis aan de slag met het keuze budget.
– Werkgevers zullen zich gedurende de looptijd van de CAO maximaal inspannen om één vacature beschikbaar te stellen voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.
– Werkgevers zullen een actief beleid blijven voeren met betrekking tot het terugdringen van de stuwmeren.
– De leeftijdsgerelateerde bepalingen schuiven in twee stappen mee met de verhoging van de AOW leeftijd, en wel op 1 januari 2016 en op 1 januari 2018 (beide keren wordt de leeftijd verhoogd met 1 jaar) conform het voorstel van werkgevers.
– De in de CAO van Philip Morris Holland gemaakte afspraken worden overgenomen.

Bron: De Unie, 12 november 20134/em>

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek