loading
views

Source Q3 2014: omzet blijft gelijk

Source Q3 2014: omzet blijft gelijk

Source rapporteert over het derde kwartaal een positieve ontwikkeling van de marge en het bedrijfsresultaat.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar blijft de omzet gelijk (2014: 3,4 mln euro, 2013: 3,4 mln euro).

Hoofdpunten tot en met september 2014

    • Positief en hoger resultaat uit operationele activiteiten.
    • Bruto-omzetresultaat blijft ondanks lagere bruto facturatiewaarde (2014: € 135,0 miljoen t.o.v. 2013: € 149,2 miljoen) op peil met € 3,4 miljoen;
    • Het bedrijfsresultaat verbetert in 2014 tot € 0,2 miljoen positief (2013: € 0,5 miljoen negatief)
    • Interne optimalisatie heeft geleid tot lagere personeelskosten en algemene beheerskosten, in totaal € 0,6 miljoen lager.

In vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar zijn de marge en het bedrijfsresultaat tot en met september verbeterd. De verdere optimalisatie van de interne organisatie heeft positief bijgedragen aan deze verbetering.

In het 3e kwartaal is ten opzichte van vorig jaar de facturatiewaarde per saldo afgenomen, terwijl in het verloop van dit kwartaal wel weer een stijgende lijn zichtbaar is geworden. Deze ontwikkeling is zoals eerder gemeld in het halfjaar bericht, een gevolg van latere implementatie van een groot MSP-contract en het afscheid van een aantal klantcontracten, waarop slechts een geringe marge werd gerealiseerd. Mede hierdoor en de ingezette optimalisatie is ondanks een lagere facturatiewaarde het bruto-omzet resultaat gelijk gebleven en nam in relatieve zin de marge toe.

Over de periode tot en met september bedraagt de winst voor amortisatie € 0,5 miljoen positief en het netto resultaat na amortisatie € 0,3 miljoen negatief door een reguliere afschrijving op immateriële activa (€0,8 miljoen) die geen impact heeft op de kasstroom.

Financiering ABN AMRO verlengd
Voor de financiering van het werkkapitaal maakt Source gebruik van een ‘factorerings’-overeenkomst van ABN AMRO Commercial Finance. Onder gelijkluidende voorwaarden is deze overeenkomst in augustus verlengd tot juli 2016.

Procedure Veglia Paree
In het derde kwartaal is Source op belangrijke onderdelen door de Rechtbank Arnhem in het gelijk gesteld inzake de vordering van 2 mln euro op Veglia Paree. Inmiddels loopt het Hoger beroep voor deze zaak. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2013.

Positieve verwachting
Voor de resterende maanden van 2014 verwacht Source dat bij gelijkblijvende marktomstandigheden de huidige positieve lijn met betrekking tot marge en bedrijfsresultaat zich doorzet. Met name de ingezette stappen op het gebied van internationalisering en automatisering van de bedrijfsprocessen zullen daartoe naar verwachting bijdragen.

Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Bron: Source, 14 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek