loading
views

Asscher niet meer bang voor verdringing op arbeidsmarkt

Asscher niet meer bang voor verdringing op arbeidsmarkt

Het ministerie van SZW heeft de tweede Arbeidsmarktmonitor van dit jaar aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het eerste hoofdstuk behandelt ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’. Aspecten die hierbij zijn behandeld, zijn o.a. de afbakening van de onderkant, de vraag naar en het aanbod van laagopgeleiden, verdringing en overkwalificatie.

Minister Asscher is inmiddels niet meer bang voor verdringing op de arbeidsmarkt door Oost-Europeanen omdat het aantal laagopgeleiden afneemt. Daardoor is er minder gevaar dat banen van laaggeschoolde Nederlanders worden ingenomen door arbeidsmigranten. Hij zei dit in een recent interview met Trouw.

Ministerie SZW: verdringing onderkant arbeidsmarkt neemt af

Arbeidsmarktmonitor
De cijfers laten zien dat de Nederlandse arbeidsmarkt vanaf het tweede kwartaal 2014 langzaam herstelt.

> Arbeidsmarkteffectrapportage 2014, fase II

Voor 2014 verwacht het Centraal Planbureau een economische groei met 0,75%. Herstel op de arbeidsmarkt volgt altijd met enige vertraging op veranderingen in de conjunctuur en daarom zal de gemiddelde werkloosheid dit jaar licht hoger uitvallen dan in 2013. In 2015 daalt volgens het CPB de werkloosheid verder.

Bron: Rijksoverheid, 6 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek