loading
views

Opleiden uitzendkrachten, verleden en toekomst – jubileumcongres STOOF

Opleiden uitzendkrachten, verleden en toekomst – jubileumcongres STOOF

De grote waarde van informeel leren en intersectorale samenwerking tussen opleidingsfondsen stond vrijdag 31 oktober centraal tijdens het jubileumcongres van STOOF in Arnhem.

Hier is door ruim 150 bezoekers teruggekeken op tien jaar STOOF én vooruitgekeken naar de komende tien jaar. Want er blijven grote uitdagingen en ambities voor het opleiden en ontwikkelen van flexkrachten.

Het 10-jarig bestaan van STOOF is feestelijk en ‘STOOF-waardig inhoudelijk’ gevierd in het Safari Meeting Centre van dierentuin Burgers’ Zoo. Onder leiding van gespreksleider Tom van ’t Hek spraken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, (oud-)bestuursleden en uitzendkrachten over tien jaar STOOF. En over de ambities voor de toekomst.

De blik wordt tijdens het congres praktisch vooruit gericht met een voorproefje van een nieuwe vacature-app (Jobtease), een initiatief van twee jonge ondernemers uit Rotterdam-Zuid om jeugdwerkloosheid te bestrijden. De app moet vanaf januari 2015 sollicitanten en werkgevers slimmer en efficiënter matchen met de middelen van nu: smartphones, een ‘videoselfie’ en slimme algoritmes. “Werkgevers en werkzoekenden besparen tijd en werkzoekenden krijgen ook nog feedback over hun sollicitatie, zodat ze ervan leren”, vertelt Jamal Oulel, een van de initiatiefnemers. Voor de toekomst wordt ook al gedacht aan een speciale opleidingsmodule voor werkzoekenden.

Teruggekeken wordt er door Adriana Stel én uitzendkrachten op één van de succesvolle initiatieven van STOOF: de Scholingsvouchers.

> Bekijk de foto’s

Vraaggesprek grondleggers en (oud-)bestuurders STOOF
Tijdens een vraaggesprek over tien jaar STOOF met zes bestuursleden en oud-bestuursleden, staat direct het grote gezamenlijke belang centraal. “Opleiden, opleiden, opleiden! Daar gaat het om. Daar zijn we het altijd over eens geweest”, schetst oud-voorzitter Marcel Nuyten (FNV Bondgenoten). Marten Jukema (CNV Dienstenbond) onderstreept dit. “Bij overleg over de uitzendbranche verschillen de meningen nogal eens, maar over scholing zijn we het altijd eens.” Fried Sengers (voorheen Randstad): “Je kunt veel standaardiseren en automatiseren, maar er komt steeds meer dienstverlening. En daarin maken mensen het verschil. Daarvoor is scholing essentieel.”

Belofte voor de toekomst
De huidige voorzitter Jurriën Koops wijst op de veranderingen die STOOF heeft ondergaan sinds de start in 2004: het financieel (ESF-)loket groeide uit tot een inhoudelijk loket. “Dat belooft veel goeds voor de toekomst.” Mariëtte Patijn (FNV): “Een belangrijk onderscheid met andere sectoren is ook dat STOOF over sectoren heen kijkt. Er staan hoge muren om sectoren, maar die zijn nu onder andere door STOOF aan het afbrokkelen. Ons uitgangspunt is alle mensen perspectief bieden. Scholing is daarvoor heel belangrijk. STOOF moet dat perspectief blijven organiseren.”
Nuyten pleit voor één ‘nationaal scholingsfonds à la STOOF’. Een goed idee, vindt Leo Moerland (voorheen Vedior). “Maar dat moet dan wel de compactheid en wendbaarheid van STOOF behouden.”
Flexibiliteit is ook gewenst in het onderwijs, stelt Koops. “Het onderwijsbestel is nog sterk gericht op de arbeidsmarkt van vroeger. Dat moet flexibeler. Waarom kun je niet gewoon 365 dagen per jaar instromen?” Maar we moeten niet blindstaren op ‘naar school gaan’, besluit Nuyten. “Juist het leren in een baan moeten we verzilveren. Al doende leert men het meest.”

Het congres wordt afgesloten met een vermakelijke en leerzame bijdrage van clowns Roelant en Madeleine over ‘statische potjes met geld’ en het belang van samenwerken om iets in beweging te zetten. Tijdens de afsluitende jubileumborrel wordt flink nagepraat over tien jaar STOOF én de toekomst.

STOOF-directeur lanceert drie uitdagingen:
“Benut uitzendbranche, informeel leren en investeer”
In tien jaar STOOF is al veel bereikt, maar er wachten flinke uitdagingen bij het opleiden en ontwikkelen van flexkrachten. STOOF-directeur Adriana Stel presenteerde in haar welkomstwoord drie uitdagingen: voor uitzendwerkgevers, inleners en voor de overheid en het onderwijs.

Tien jaar STOOF is om gevlogen, blikt de directeur terug. “We zijn inmiddels bekend bij alle stakeholders en er is al veel bereikt. Dat is een groot compliment waard voor onze bestuurders. Want nooit hebben cao-onderhandelingen de doelstellingen van STOOF in de weg gestaan. Dat is in veel sectoren anders.”
Een belangrijke uitdaging is nog wel de verbetering van de intersectorale samenwerking. “Die komt nog steeds moeilijk op gang. Positieve uitzonderingen zijn de metaalsector, bouw en sociale werkvoorziening. Maar daarbuiten geldt nog teveel het ‘hokjes denken’, terwijl wij steeds bereid zijn de beurs te trekken in samenwerking met andere sectoren.”
Ook wijst Stel op de grote kansen voor het informeel leren, verwijzend naar het recente STOOF-onderzoek naar scholingskansen van uitzendkrachten. “De uitzendkracht leert heel veel informeel. Ik daag uitzendwerkgevers uit dit veel meer te verzilveren”, aldus Stel. En ze heeft nog twee uitdagingen. “Inlenend Nederland daag ik uit om flexibiliteit niet te verwarren met goedkope arbeid. In uitzendkrachten moet geïnvesteerd worden! Want ze zijn een belangrijk onderdeel van het menselijk kapitaal en bepalen mede het succes van een onderneming.” De derde uitdaging is voor de overheid en het onderwijs. “Wat je ook van de flexibilisering vindt, het is de realiteit. Durf het kaf van het koren te scheiden en geef uitzendorganisaties het respect dat ze verdienen als opleiden de werkgevers.”

STOOF-voorzitter Jurriën Koops:
“STOOF moet een transitiefonds worden”

Werkenden op de moderne arbeidsmarkt wisselen steeds vaker van baan. Het belang van die transities is groot en het opleiden en ontwikkelen moet dit ondersteunen. Daarom moet STOOF een transitiefonds worden, zegt voorzitter Jurriën Koops. “Een mooie missie voor de komende tien jaar.”

De voorzitter blikt tijdens het jubileumcongres terug en vooruit. “Als ‘jonkie’ onder de O&O-fondsen is STOOF een ‘bijzonder ander’ fonds”, zegt Koops. “Het geld verzamelen en dan projecten uitvoeren is omgedraaid. We beginnen bij de projecten die we belangrijk vinden en zoeken daar geld bij. Daarnaast werkt STOOF al 100% intersectoraal. Dat is ook van groot belang.”
Koops staat stil bij de resultaten van STOOF met als grootste winst dat opleiden na tien jaar stevig op de kaart staat in de uitzendbranche (toont de Opleidingsmonitor). En hij staat stil bij een tegenvaller van afgelopen zomer. “Het sectorplan dat STOOF bij de minister heeft ingediend, moesten we terugtrekken omdat alles toch weer in traditionele sectoren gestanst blijkt. Een bittere pil”, aldus Koops.

Terwijl het belang van intersectoraal en goed opleiden de komende jaren alleen nog maar groter wordt. “Mensen gaan langer werken en wisselen vaker van baan en beroep. Bij een nieuwe baan worden steeds vaker afspraken gemaakt over de baan na die baan”, schetst Koops. “STOOF moet die transities ondersteunen. Actief aanbieden van opleidingen helpt, blijkt uit het nieuwe STOOF-onderzoek naar scholingskansen. Dit toont ook dat we de eigen regie van medewerkers moeten vergroten en geld direct aan uitzendkrachten geven. Daarom ben ik zo blij met de vouchers die daarvoor al worden ingezet. Daarmee kunnen we werken aan de stevige ambitie die we hebben: één op de vijf uitzendkrachten moet actief deelnemen aan het onderwijs.”

Ton Heerts, voorzitter FNV in Beweging
“Afspraken over intersectoraal leren in alle cao’s”

Goede voorlichting van uitzendwerkgevers en actief aanbieden van opleidingen is van groot belang voor de ontwikkeling van flexkrachten, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. “Als iedereen toegang heeft tot dezelfde opleidingsmogelijkheden, is het pas echt goed voor de arbeidsmarkt en economie.”

“Ik heb grote waardering voor de creatieve en innovatieve inzet van STOOF. Maar er is ook nog veel te winnen voor flexkrachten”, stelt Heerts tijdens het congres. “Werkgevers moeten meer investeren in scholing, ook inleners en uitzendwerkgevers. Uitzendwerk kan een goed instrument zijn, maar uitzendkrachten moeten zich wel kunnen ontwikkelen. STOOF zorgt voor goede instrumenten zoals leerwerktrajecten en scholingsvouchers. Die moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Onze ambitie is dat alle uitzendkrachten een startkwalificatie hebben. Dan gaan we de komende tien jaar een nog mooiere toekomst tegemoet.”
FNV wil daar zelf actief aan meewerken. “Er is grote behoefte aan intersectoraal leren. Wij willen daar in alle cao’s afspraken over maken. We moeten samen willen investeren in flexkrachten. Zij moeten dezelfde ontwikkelmogelijkheden hebben als vast personeel. Mensen zijn immers het kapitaal van een onderneming.”

Michael van Straalen, voorzitter MBK-Nederland:
“Wie goed is opgeleid, kan de arbeidsmarkt aan”
De behoefte aan opleiden en ontwikkelen van flexkrachten moet organisch groeien. Om dit te faciliteren, zijn opleidingsvouchers heel waardevol, stelt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

Van Straalen staat tijdens het jubileumcongres van STOOF stil bij de behoeften van het bedrijfsleven en de belangrijke functie van opleiden en ontwikkelen van medewerkers. “Een ondernemer heeft marge en resultaat nodig. Sommigen realiseren dat op hun zolderkamer, maar als je echt je vleugels wilt uitslaan, moet je meer doen: dingen anders durven doen en durven investeren. Ook in mensen, want je hebt bijzondere mensen nodig die willen meegroeien. Ook flexibele krachten moeten in staat zijn hun bijdrage te leveren en zelf stappen kunnen zetten voor hun toekomst. Hoe beter je dat equipeert, hoe beter de arbeidsmarkt functioneert. STOOF doet dat uitstekend en dat verdient complimenten. De maatschappelijke en technische ontwikkelingen kunnen snel gaan, maar wie goed opgeleid is, kan dat met gemak aan.”

Bron: Stoof-online, 11 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek