loading
views

Flexpoint introduceert workNtrain

Flexpoint introduceert workNtrain

Met de introductie van het concept workNtrain pakt Flexpoint het spanningsveld tussen ‘flex’ en ‘zeker’ aan.

WorkNtrain is ook een instrument voor kennisvalorisatie en het ontwikkelen van meer creativiteit & innovatiekracht.

Motivatie
Veel werknemers leven met de onrustige gedachte dat ze morgen hun baan kwijt zijn, aldus Flexpoint. Werkgevers klagen dat ze onvoldoende flexibel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden in een steeds competitievere wereld met toenemende concurrentie. Bij aantrekkende marktvraag kunnen zij onvoldoende nieuwe mensen vinden en bij dalende vraag kampen werkgevers met overschot en lopen het risico lopen dat door het (laten) weggaan van mensen kennis en creativiteit uit de organisatie wegsluipen.

Verandering is de enige constante factor om ‘aan de bak te blijven en te winnen’. Dat is een continu proces en bovendien letterlijk het werk van iedereen. Wil je als werknemer succesvol en aantrekkelijk blijven, dan moet je investeren in kennis. Ook een succesvolle werkgeversorganisatie moet zichzelf steeds opnieuw uitvinden om te kunnen blijven groeien. Maar hoe realiseer je deze omslag en beweging en zorg je voor duurzame inzetbaarheid over en weer in een dynamische business omgeving? WorkNtrain draagt daaraan bij.

Werknemers en bedrijven krijgen kennis en kunde
Als kennispartner voor verschillende marktsegmenten heeft Flexpoint in 2013 workNtrain ontwikkeld en getest om het vanaf zomer 2014 uit te rollen. workNtrain is een modulair ‘I work. I learn. I grow’ systeem waarmee werknemer en werkgever samen leren om flexibeler en creatiever in te haken op veranderende omstandigheden en zo attractiever te worden.

Talent en kennis omzetten in innovatiekracht
workNtrain helpt werknemer en werkgever om samen alles uit zichzelf te halen wat er in zit. Praktijkgerichte modules, afgestemd op de bedrijfsspecifieke situatie van de opdrachtgever worden door specifiek geselecteerde trainers die uit de eigen organisatie van de opdrachtgever komen uitgevoerd conform het principe ‘leerling-gezel-meester’. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat met de mogelijkheid om aan te sluiten op een regulier MBO diploma.

Arbeidsmobiliteit en vergroting maatschappelijke betekenis van bedrijven
workNtrain is een maatschappelijk relevant antwoord op het verkleinen van de kloof tussen diploma’s en wat de werkgevers vragen en draagt concreet bij aan het vergroten van opwaartse mobiliteit bij werknemers. workNtrain is daarmee een concreet instrument voor organisaties om iets terug te geven aan de gemeenschap waarin ze leven en werkzaam zijn.

Verbinding tussen mens en organisatie
Launching customer Boston Scientific: Op 27 april 2013 ging bij Boston Scientific workNtrain van start. Boston Scientific is wereldwijd de grootste producent van medische apparatuur die zich richt op minimaal invasieve geneeskunde. In Nederland heeft Boston Scientific vestigingen in Kerkrade, Maastricht en Nieuwegein. Inmiddels is al de derde groep gestart. De impact is zo groot dat er extra vraag is ontstaan naar modules voor Supervisors en andere afdelingen ook buiten Nederland.

Onlangs kreeg Flexpoint instemming voor de overname van het Waalse overheidsbedrijf Trace en eerder dit jaar nam het Trento Engineering over.

Bron: Flexpoint, 29 oktober 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek