loading
views

Brunel: informatie pensioen kan beter

Brunel: informatie pensioen kan beter

Bijna tweederde van werkend Nederland weet niet hoeveel pensioen hij of zij heeft opgebouwd.

Desondanks geeft 86 procent aan belang te hechten aan de pensioenopbouw. Dat blijkt uit het jaarlijkse Brunel Pensioenonderzoek van MarketResponse onder 600 werkende Nederlanders.

De kennis over pensioenopbouw gaat achteruit. In 2012 wist nog 45 procent wat de hoogte was van zijn pensioenopbouw. Dit na een spectaculaire stijging ten opzichte van 2010, toen slechts 12 procent hiervan op de hoogte was.

Te weinig bekendheid met eigen situatie
Het percentage dat belang hecht aan het pensioen is sinds 2010 gestaag toegenomen, ondanks de slechte kennis van het eigen pensioen. ‘Het lijkt erop dat deelnemers wel op de hoogte zijn van algemene pensioenzaken, maar te weinig weten over hun persoonlijke situatie’, verklaart Maikel Pals, directeur van Brunel. ‘De aandacht voor het thema pensioen is dankzij de regelgeving rond het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de introductie van mijnpensioenoverzicht.nl toegenomen, maar pensioendeelnemers echt in beweging krijgen blijkt een erg lastige opgave.’

Persoonlijk advies nodig
Volgens Pals schiet de nieuwe Wet Pensioencommunicatie tekort in het vergroten van de kennis onder deelnemers van de eigen pensioenopbouw. ‘Je kunt de klant niet meer benaderen vanuit de gedachte one size fits all’, verklaart Pals. ‘Verschillende soorten klanten vragen verschillende benaderingen. Daarnaast is de koppeling met persoonlijk advies hard nodig.’

Groei pensioenkennis stagneert
In 2011 steeg de kennis ten aanzien van de pensioenopbouw explosief (van 12 procent naar 45 procent). Vermoedelijk hebben UPO en Mijnpensioenoverzicht.nl hier een positieve invloed op gehad. De toename van de kennis heeft echter niet doorgezet. Dat komt wellicht door de problemen met DigiD en het ontbreken van vernieuwing. ‘Nederlanders zijn dus klaar voor digitale en moderne communicatiemiddelen; nu de pensioenuitvoerders nog.’

Bron: Brunel, 20 augustus 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek