loading
views

ICT’ers verlonen zichzelf met IT Payroll

ICT’ers verlonen zichzelf met IT Payroll

Interview met Wessel Koning, mede-oprichter van IT Payroll

“IT Payroll richt zich op IT Professionals die een payrollpartner kiezen voor hun salaris en contractadministratie. Ze kiezen hiervoor, omdat ze willen worden ontzorgd van hun administratieve en financiële verplichtingen die ontstaan als ze zouden gaan werken als ondernemer. In ons concept kan de IT Professional terugvallen op de WW als een nieuwe opdracht niet snel gevonden wordt. IT Payroll heeft als specifieke doelgroep 50-plussers die nu in de WW zitten. Een vaste baan vinden is voor hen niet eenvoudig, werken als zzp’er vaak niet gewenst. Met IT Payroll heeft de IT Professional een tussenvorm zonder risico’s voor hemzelf én de opdrachtgever. Samengevat: de voordelen van een werkgever, de vrijheid van een ondernemer.

Deze groep freelancers bieden wij een praktisch en voor hen zelf voordelig payrollconcept,” zegt Wessel Koning.

Wessel Koning
IT Payroll

IT Payroll is een onafhankelijke payrollspecialist, specifiek opgericht voor IT Professionals. Met een payrollfee die steeds lager wordt, uitbetaling binnen 5 werkdagen en een uniek spaarplan. Op basis van de ABU CAO.

“Via ons zend je jezelf uit als ict’er. Je bent in feite je eigen uitzendbureau. Je vindt zelf je opdrachten, want jij kent je opdrachtgevers het beste. Omgekeerd vinden opdrachtgevers het vaak prettig om rechtstreeks met een ict’er zaken te doen en een tarief af te spreken zonder de marges en bemoeienis van bijvoorbeeld brokers of detacheringsbureaus. Ook wij gaan daar niet tussen zitten. Wij juichen het rechtstreekse contact tussen ict’er en opdrachtgever toe. Met alle online mogelijkheden om een kandidaat te vinden, doen opdrachtgevers dit ook steeds meer.”

Hoe is de situatie momenteel voor veel oudere, werkzoekende ict’ers?
“Het is lastig voor hen om een uitweg te vinden. Voorheen werden deze 50-plussers nog wel in dienst genomen, maar momenteel deinzen opdrachtgevers daarvoor terug. Werken als zzp’er kan interessant zijn, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Eindeloos sollicitatiebrieven schrijven of slimmere oplossing vinden?
“Er zijn ict’ers die al zo’n duizend brieven hebben geschreven. Daardoor ontstaat voor deze mensen een duivelsknoop. Je wilt als werkloze ict’er ontsnappen uit de WW en weer investeren in het up-to-date brengen van je kennis. Volledige zelfstandigheid is een risico, omdat er altijd periodes zullen zijn dat je minder of even geen opdrachten krijgt. Met concurrerende tarieven kun je onvoldoende financiële buffers opbouwen om de stille periode te overbruggen. Als zzp’er loop je dan vast. Je kunt als zelfstandige niet terugvallen op WW. Je bouwt geen pensioen op. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vallen dan ook al snel af. Kortom, je valt buiten het sociale stelsel. Dan hebben we het nog niet eens over de administratieve rompslomp van het zzp-schap, waar menige vakman/vrouw zich ook liever niet mee bezighoudt. Eindeloos doordenken in deze richting is verspilling van energie. Wie slim is kiest een andere weg.”

> Uit de WW met IT Payroll

Uniek spaarplan (2014) - IT Payroll

Jezelf payrollen
“Los van de voordelen die ik net omschreef, bieden wij werkzoekenden nog een extra service. De premiekorting die wij krijgen voor het in dienst nemen van 50-plussers, stellen wij direct beschikbaar voor de IT Professional. Die premie bedraagt maximaal 7000,- euro per jaar, voor 3 jaar en hiermee heb je dus in totaal maximaal € 21.000,- tot je beschikking om je positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Je kunt dit besteden aan opleidingen en cursussen of investeren in apparatuur of software. Onze payrolldienstverlening in combinatie met deze service is uniek.”

Hoe zit het met pensioenopbouw?
“We hanteren de ABU CAO en daardoor bouw je gewoon je pensioen via StiPP op. Waar pensioenopbouw voor zzp’ers vaak een heikel punt is, is dit bij IT Payroll een standaard onderdeel van de dienstverlening. Ook de IT Professional wil graag dat dit geregeld wordt.”

Binnen 5 dagen uitbetaald (2014) - IT Payroll

Freelancer aan het woord
Willem (57) was ruim een jaar werkloos en had meer dan 400 sollicitatiebrieven geschreven. Werd uiteindelijk op LinkedIn gevonden door een recruiter op basis van een bepaalde skill waar hij over beschikt. Hij werkt nu bijna een jaar voor een opdrachtgever. Dankzij de ‘premiespaarpot’ heeft hij een nieuwe computer gekocht en oriënteert zich op trainingen die hij met het geld uit de spaarpot kan gaan volgen.
Willem: “Mijn eerste contact met IT Payroll was er een met plezierige verassingen.
Nadat ik, via LinkedIn, was gevraagd om bij mijn huidige opdrachtgever te komen werken, heb ik informatie bij IT Payroll aangevraagd en kwam Wessel Koning bij mij thuis om de doelstellingen van IT Payroll uit te leggen. Eerst wilde ik informatie hebben over payrolling aangezien ik altijd in loondienst heb gewerkt. Dat werd door Wessel zeer duidelijk uitgelegd. Daarna belandden we in het gesprek bij het stokpaardje van Wessel en de doelstelling van IT Payroll, namelijk het aan het werk krijgen (en houden) van 50-plussers. Al gauw kwam het gesprek op de premiespaarpot. Ik wist dat zoiets bestond maar niet dat ik dit bij IT Payroll zelf kon besteden. Ik heb inmiddels een nieuwe laptop en oriënteer mij nu op een opleiding of cursus om mijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ik werk nu al een tijd samen met IT Payroll. Een samenwerking die zeer prettig en soepel verloopt.”

Payroll-fee wordt steeds lager (2014) - IT Payroll

Is deze mogelijkheid bij ict’ers voldoende bekend?
Wessel Koning: “We hebben goede contacten met de UWV adviseurs die ICT in hun portefeuille hebben en we zijn met name actief op LinkedIn voor werkzoekende IT Professionals. Maar er is nog veel missiewerk te doen om de mogelijkheid die IT Payroll biedt onder de aandacht te brengen. Het is voor de 50-plus generatie ook een betrekkelijk nieuwe vorm van werken, waar niet meteen aan wordt gedacht als interessante mogelijkheid.”

Talent voor ICT
“Vanaf september starten wij het programma TalentvoorICT, onder andere in samenwerking met Stichting voor ICT Professionals. Deze stichting heeft in het verleden succesvolle projecten afgerond om tientallen 50 plussers uit de WW te helpen naar een baan. Zij zien in IT Payroll een interessante aanvulling om mensen hierin te ondersteunen. Met TalentvoorICT benadrukken we de competenties, de talenten van mensen, zonder dat er alleen maar naar letterlijke IT vaardigheden wordt gekeken. Een IT Professional die jaren een specifieke rol heeft gehad, kan met een op maat gemaakte opleiding weer prima een andere rol invullen. Maar dat vraagt net even wat meer aandacht. Met TalentvoorICT gaan we dat geven. Zie het als een werk-en-leer traject voor 50-plussers, een traineeship naar betere kansen op de arbeidsmarkt. Voor jonge werkzoekenden in de ICT zijn er al dergelijke initiatieven, maar voor de 50-plus generatie nauwelijks. Terwijl meer dan 5.000 IT professionals ouder dan 50 jaar momenteel in de WW zitten. En dan heb ik het nog niet eens over (noodgedwongen) zzp’ers zonder opdracht die nergens in de lijstjes van de overheid naar voren komen. Kortom, werk aan de winkel!”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws


Het Grote Sollicitatie Werkboek - Aaltje Vincent
Aaltje Vincent
Jobcoach Aaltje Vincent over payrolling voor zelfstandigen
Aaltje Vincent, jobcoach en auteur van ‘Het Grote Sollicitatie Werkboek’ heeft payrolling voor zelfstandigen op haar site beschreven als een goed alternatief wanneer andere mogelijkheden (nog) niet werken.
> Blog Aaltje Vincent

Haar ‘Sollicitatie Werkboek’ is een absolute aanrader voor iedereen die zichzelf weer op de kaart wil zetten in de zoektocht naar werk. Wie de stapsgewijze tips uit dit boek volgt, sleutelt aan zijn jobmarketing en maakt zichzelf klaar voor de arbeidsmarkt. Met onder meer tips over hoe je LinkedIn, Facebook en Twitter praktisch inzet bij het zoeken naar werk.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek