loading
views

StiPP pensioen wijzigt per 1 januari 2015

StiPP pensioen wijzigt per 1 januari 2015

De pensioenregeling van StiPP verandert per 1 januari 2015.

In overleg met de cao-partijen in de uitzendbranche worden verschillende veranderingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Vernieuwde Basisregeling met gewerkte uren
  Ook voor deelnemers aan de Basisregeling dient u vanaf 2015 de gewerkte uren aan te leveren.
 • Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar
  Dus ook voor deelnemers van 65 en 66 jaar dient u pensioen te blijven opbouwen.
 • Voor iedereen maximaal pensioengevend uurloon
  Het maximaal pensioengevend uurloon wordt jaarlijks vastgesteld en gaat naar verwachting ongeveer € 28 bedragen. De exacte hoogte voor 2015 wordt eind 2014 bekendgemaakt door StiPP. Bij de gegevensaanlevering geldt dan een aantal belangrijke uitgangspunten:
  – het loon tot het maximale pensioengevend uurloon is pensioengevend. Het
  loon boven deze grens niet;
  – voor opgave aan het pensioenfonds is het verplicht dat er voortschrijdend
  cumulatief wordt gerekend;
  – het maximaal pensioengevend uurloon is inclusief vakantietoeslag en
  reserveringen;
 • Definiëring loonbegrip verandert
  Deze wordt per 2015 aangepast en aangescherpt. In het uitvoeringsreglement voor pensioenen worden alleen de componenten benoemd die wel pensioengevend zijn.
 • Premiestaffel Plusregeling verandert
  Deze verandering wordt doorgevoerd als gevolg van gewijzigde fiscale regels en is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Deze verandering heeft overigens geen gevolgen voor de periodieke gegevensaanlevering.
  De nieuwe premiestaffel, doorsneepremie en de nieuwe franchise worden eind 2014 door StiPP bekendgemaakt.


Bron: StiPP, 29 juli 2015 en SNCU, 31 juli 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek