loading
views

Forse vergoedingen vertrek USG People bestuurders

Forse vergoedingen vertrek USG People bestuurders

USG People heeft in 2013 aan bestuursleden Jongsma en Vanhoe in totaal ruim 2,8 miljoen euro betaald.

Zie het jaarverslag.

Zij moesten afgelopen jaar wegens reorganisaties vertrekken. Jongsma en De Jong kregen, inclusief pensioenbijdrage en compensatie voor de 6 maanden opzegtermijn, respectievelijk 1,2 miljoen en bijna 1 miljoen euro mee. Vanhoe kreeg een beëindigingsvergoeding van ruim 6 ton. De vergoedingen van Jongsma en De Jong komen volgens het bedrijf overeen met twee jaarsalarissen, inclusief de variabele beloningen. Vanhoe kreeg ruim een jaarsalaris mee.

Toelichting USG People op de samenstelling van de Raad van Bestuur:
“Als gevolg van de desinvesteringen die in 2013 zijn gedaan en door de vereenvoudiging van de organisatie die in 2013 is ingezet, zijn de omvang en complexiteit van de organisatie sterk afgenomen. Hierdoor kon de besturingsstructuur eenvoudiger en meer gedecentraliseerd worden ingevuld. Derhalve werd besloten het bestuur in te krimpen en de Raad van Bestuur terug te brengen van vijf naar twee leden. Per 1 november 2013 bestaat de Raad van Bestuur uit Rob Zandbergen (CEO) en Leen Geirnaerdt (CFO). Door deze wijziging zijn de functies van Chief Operational Officer en Chief Corporate Officer komen te vervallen.
Hubert Vanhoe heeft de onderneming verlaten per 1 oktober 2013 en Albert Jan Jongsma en Eric de Jong per 1 december 2013. De Raad van Commissarissen is de heren zeer erkentelijk voor hun inzet en loyaliteit in de vele jaren waarin zij voor USG People werkzaam waren en voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap.”

Bron: USG People, Jaarverslag 2013, en DFT, 28 maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek