loading
views
0 reacties
Henk Geurtsen

Depotstelsel en G-rekening

Henk Geurtsen is de oprichter van Flex-Experts en werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche. In 1987 heeft Henk zich zelfstandig gevestigd. Hij heeft zich zowel in de rol van adviseur als (interim)manager gespecialiseerd in de uitvoering van wet-en regelgeving, het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, projectmanagement bij implementatie van systemen en het stroomlijnen van inhuurprocessen bij grote inleners, waaronder Managed Service Provider trajecten. Hij is zowel werkzaam geweest binnen het MKB als voor grote organisaties. Als manager heeft Henk veel te maken gehad met niet soepel lopende communicatie en onderlinge samenwerking binnen de meest uiteenlopende organisaties. Vanuit zijn passie voor mensen en hun manier van samenwerken is bij Henk het idee ontstaan om een planmatige aanpak te ontwikkelen voor de al jarenlange problematiek dat ruim 70% van de verandertrajecten binnen organisaties niet het gewenste doel behaalt en dus als feitelijk mislukt moet worden beschouwd. Het concept “Op zoek naar Goud” geeft antwoord op de oorzaken van het mislukken en zorgt voor een aanpak waardoor elke organisatie tot de succesvolle 30% kan gaan behoren. X

Het depotstelsel
In 2009 is het wetsvoorstel aangenomen om de huidige G-rekeningen te gaan vervangen door een depotstelsel. Belangrijkste reden voor dit wetsvoorstel was het feit dat de automatisering binnen de Belastingdienst rondom de G-rekening verouderd raakte. Of lag dit misschien toch genuanceerder?
Door het depotstelsel ontstaan er nog andere belangrijke verschillen.

Verschillen tussen een G-rekening en het depotstelsel
De G-rekening houdt u aan bij uw (eigen) bank. Geld wat daarop wordt gestort is liquiditeit van uw onderneming, maar met een beperkte gebruiksmogelijkheid. Er kunnen vanaf de G-rekening namelijk alleen betalingen gedaan worden aan de Belastingdienst. Bij het inhuren van flexkrachten kunt u als inlener een gedeelte van het factuurbedrag betalen door vanaf uw G-rekening geld door te storten op de G-rekening van de intermediair.

Het depotstelsel werkt anders. Bij het depotstelsel ‘bewaart’ de Belastingdienst het geld voor u. Het is dus géén onderdeel van het ondernemersvermogen meer. Dit betekent een verschuiving in uw balansverhoudingen en ook dat hierop geen beslag gelegd kan worden. De Belastingdienst zit op uw geld en stelt daardoor haar vorderingen veiliger.

Verder werkt het depotstelsel praktisch gezien in principe als een G-rekening, omdat de tegoeden in het depot net als bij de G-rekening gebruikt kunnen worden voor de betalingen aan de Belastingdienst en ook om ‘een deel door te storten’ naar het depot van een ander bedrijf als u bijvoorbeeld facturen van flexkrachten moet betalen.
Of het in de uitvoering zo simpel werkt zal vooral afhangen van de ICT-systemen van de Belastingdienst.

Voor wat betreft de kosten zijn er ook verschillen tussen de G-rekening en het depotstelsel. Bij het depotstelsel worden geen kosten in rekening gebracht voor het aanhouden van de depotrekening. Daar staat tegenover dat de rentevergoeding op het tegoed heel laag is.

Wanneer start het depotstelsel?
In 2009 kon het depotstelsel nog niet worden ingevoerd omdat automatiseringssystemen van de Belastingdienst niet in staat waren om dit te verwerken.
Uiteindelijk werd de datum van de invoering vastgesteld op 1 juli 2014. Vanaf die datum zou in een jaar tijd elke G-rekening omgezet gaan worden naar het depotstelsel. De afgelopen maanden hebben wij meerdere malen contact gehad met de Belastingdienst om de (definitieve) uitvoeringsregelingen boven water te krijgen, omdat alle details hierover nog niet waren gepubliceerd.

Uitstel
Het ministerie van Financiën heeft intussen besloten de invoering niet vanaf 1 juli 2014 van start te laten gaan. Als belangrijkste reden voor het uitstel is aangegeven dat het ministerie van Financiën de belangen van banken en ondernemingen mee wil nemen. Aan de banken is gevraagd om het gebruik van de G-rekeningen langer te blijven ondersteunen, ten minste tot 2016.

Uitstel of afstel?
Het ministerie gaat er van uit, dat het depotstelsel gewoon ingevoerd gaat worden, maar per wanneer is nog niet duidelijk.

Henk Geurtsen, partner FlexKnowledge

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek