loading
views

CBS: meer mensen verwachten geen werk te vinden

CBS: meer mensen verwachten geen werk te vinden

In 2013 waren er 70 duizend personen die de kans op succes zo klein vonden dat ze niet naar werk hebben gezocht. Dit zijn er bijna twee keer zoveel als in 2008.

Vooral 55- tot 65-jarigen waren pessimistisch over het vinden van een baan.

Helft van de werkwilligen telt als werkloze
In 2013 waren er bijna 1,2 miljoen personen die werk wilden voor twaalf uur of meer per week. Van hen was ruim de helft werkloos: zij konden op korte termijn beginnen en hadden de afgelopen vier weken naar werk gezocht.
CBS_aantal_personen_dat_werk_wil_voor_twaalf_uur_of_meer_per_week_2013
Daarnaast waren er 284 duizend personen wel op korte termijn beschikbaar, maar niet recent op zoek geweest naar werk. Onder hen bevonden zich 70 duizend zogeheten ontmoedigden. Dit is 6 procent van de werkwilligen. Zij hebben niet naar werk gezocht omdat ze daar weinig resultaat van verwachten.

Sinds 2008 twee keer zoveel mensen die weinig resultaat verwachten
De ontwikkeling van het aantal werkwilligen dat niet naar werk zocht omdat ze weinig resultaat verwachten, volgt qua richting de ontwikkeling van de werkloosheid. Sinds 2008 is het aantal ontmoedigden bijna verdubbeld. Vooral de afgelopen twee jaar zijn er relatief veel bij gekomen. Deze recente toename kwam vooral voor rekening van vrouwen. Overigens is het aandeel ontmoedigden onder alle werkwilligen vrij constant. Sinds 2008 schommelt het rond de 6 procent.

Ouderen relatief vaak ontmoedigd
Met de leeftijd stijgt het aandeel dat niet recent op zoek geweest is naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten. Het grootste aandeel bevindt zich onder de 55- tot 65-jarigen. In 2013 had 12,3 procent van hen niet naar werk gezocht omdat ze daar weinig heil in zagen. Onder mensen van 35 tot 45 jaar was dat 5,3 procent. Verder lag het aandeel ontmoedigden onder vrouwen met 7,2 procent anderhalf keer zo hoog als onder mannen.

Bron: CBS, 10 maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek