loading
views

STOOF: Kleurrijke app tegen discriminatie

STOOF: Kleurrijke app tegen discriminatie

De nieuw ontwikkelde app ‘Diversiteit loont’ leert intercedenten omgaan met diversiteit en discriminatie. De pilot wordt uitgezet onder 50 intercedenten en duurt een halfjaar.

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft in samenwerking met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Add-App BV deze Continuous Learning App ontwikkeld.

De app brengt bestaande kennis en bewustwording rondom diversiteit en discriminatie eigentijds en spelenderwijs onder de aandacht van intercedenten.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig fenomeen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldde vorige maand dat in het afgelopen jaar een kwart van de Nederlanders een voorval heeft meegemaakt waarbij ze discriminatie hebben ervaren.

Eerder onderzoek in de uitzendbranche heeft uitgewezen dat bewustwording, kennis en kunde bij intercedenten belangrijke elementen zijn van een succesvolle aanpak. Intercedenten moeten zich vervolgens gesteund voelen door een duidelijk beleid van hun werkgever. De nieuw ontwikkelde app leert intercedenten omgaan met diversiteit en discriminatie. De pilot wordt uitgezet onder 50 intercedenten en duurt een halfjaar.

De app speelt in op bewustwording en reflectie van de eigen vooroordelen en stereotypen. Ook reikt de app kennis en vaardigheden aan voor de intercedenten om discriminerende werkpraktijken te herkennen en met collega’s of klanten bespreekbaar te maken. Daarnaast biedt de app concrete handvatten en continu vernieuwende oefensituaties om discriminerende praktijken op het werk te voorkomen, te doorbreken en om te buigen.

Adriana Stel
Adriana Stel, directeur van STOOF: “Een bewuste intercedent werkt beter en deze app draagt daar aan bij. We gaan het instrument uitproberen en als de pilot slaagt kunnen we opschalen. We hopen dat de deelnemende intercedenten een ambassadeursrol binnen de branche gaan vervullen, want diversiteit loont”.

Bron: STOOF, ABU, NBBU, maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek