loading
views

CAO’s mogen uitzendwerk niet beperken

CAO’s mogen uitzendwerk niet beperken

De Stichting van de Arbeid heeft een dringend verzoek aan sociale partners gedaan om te bekijken of er met betrekking tot uitzendbepalingen een mogelijke aanpassing van hun cao nodig is.

Recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarvoor de aanleiding.

Waarschuwing van de ABU
Branches die hun cao algemeen verbindend willen laten verklaren, doen er goed aan hun bepalingen te checken op beperkende maatregelen voor flexwerk.
De ABU brengt standaard bedenkingen in tegen zulke maatregelen. Dit kan tot aanzienlijke vertraging van de AVV-procedure leiden.

Uitzendrichtlijn nog lang niet altijd gevolgd
Voor de implementatie van de Uitzendrichtlijn moet elke lidstaat nagaan in hoeverre cao’s bepalingen bevatten die beperkend zijn voor uitzendwerk (artikel 4, lid 1 en lid 3 Europese Uitzendrichtlijn). Uit het onderzoek van het ministerie van SZW is namelijk gebleken dat er pas een paar cao’s zijn aangepast aan deze richtlijn, terwijl die bepalingen geregeld voorkomen in de onderzochte cao’s.

In het kader van de genoemde Richtlijn moet worden bekeken of er uitzendwerk-beperkende bepalingen in de cao voorkomen.
Zo ja, dient nagegaan te worden of daar mogelijk een rechtvaardigingsgrond voor dient, en of die voldoet aan de eisen van proportionaliteit, non-discriminatie en objectiviteit.

Een beperkende cao bepaling is objectief te rechtvaardigen als er:
1) een legitiem doel mee is gediend;
2) de beperking geschikt is voor het verwezenlijken van dat doel en
3) de beperking passend is en er geen minder vergaande of andere maatregel denkbaar is.

De StvdA heeft aangegeven dat wanneer er geen rechtvaardigingsgrond bestaat, deze beperkingen bij de cao-onderhandelingen door partijen aangepast of opgeheven moeten worden.

Bron: AWVN, 12 maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek