loading
views
0 reacties
Marcel Reijmers

Wet Werk en Zekerheid: hervorming ontslagrecht

Marcel Reijmers is eigenaar van FlexKnowledge. FlexKnowledge adviseert en begeleidt uit- en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO's, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door gerenommeerde advocatenkantoren vanwege zijn diepgaande kennis van de branche en de raakvlakken tussen uitzenden en regulier arbeidsrecht. Ook doet hij bij overnames onderdelen van het due diligence onderzoek. Daarnaast is Reijmers eindredacteur van CAOWijzer en FlexWijzer van FlexNieuws waarvoor hij ook columns schrijft. Voor ARTRA Arbeidsmarktopleidingen ontwikkelt en verzorgt hij trainingen en van keesz.com is hij een van de initiatiefnemers en adviseur. Kernkwaliteit: vertalen van alle ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche naar bruikbare praktijk. Van 2008 tot 2013 heeft hij HelloFlex People ontwikkeld van concept tot een organisatie met 150 aangesloten intermediairs. In die rol heeft hij ook diverse intermediairs geadviseerd en begeleid bij het starten van hun bedrijf. Eerder in zijn loopbaan heeft Reijmers 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als manager Organisatie & Kwaliteit. Onderdeel van die functie was het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van de CAO en wet- en regelgeving. Als projectmanager namens Luba is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en daaropvolgende implementatie van FlexService software. Samen met UWV Leiden heeft hij in 1999 aan de wieg gestaan van de huidige manier van verzuimbegeleiding in de uitzendbranche. Ook heeft hij geparticipeerd in diverse projecten bij de ABU en STAF over arbo- en verzuimbeleid en was hij lid van verschillende commissies. X

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Wet Werk en Zekerheid: hervorming ontslagrecht
In een serie artikelen op de website van Holland Payroll houdt Marcel Reijmers u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wet Werk en Zekerheid. Hij probeert daarbij de vertaalslag te maken naar de praktijk: wat zijn de gevolgen, wat zijn de kansen en de bedreigingen? In het eerste artikel schetste hij de achtergronden van de wet. In zijn tweede artikel de voorstellen rondom de arbeidsovereenkomst en in het derde artikel de wijzigingen in het ontslagrecht.
> Zie het overzicht van de wijzigingen

Er is al veel gezegd en geschreven over de nieuwe wet Werk en Zekerheid. Hoe kijkt het de flexwerker er tegenaan? Is hij onderwerp of lijdend voorwerp?

Waar wordt de flexwerker vrolijk van?
In het huidige ontslagrecht bepaalt de werkgever welke ontslagroute wordt gevolgd: UWV of kantonrechter. In de nieuwe wet ligt de route vast: bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV en de rest via de kantonrechter.
Of dit nu wel of niet iets is om blij van te worden, is lastig in te schatten. Waar bij ontslag via het UWV de werknemer geen schadevergoeding kreeg en bij ontslag via de kantonrechter wel, krijgt hij nu een transitievergoeding als hij langer dan twee jaar in dienst is geweest. Die is echter (veel) lager dan de oude kantonrechtersformule. Een pluspunt is dat voortaan hoger beroep mogelijk is.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt vaak gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Voordeel is dat het recht op WW dan blijft bestaan. Dat blijft ook zo. De flexwerker zal blij zijn met de mogelijkheid van twee weken bedenktijd die nu in de wet komt te staan. Dat biedt de kans om professioneel advies in te winnen over het aanbod van de werkgever.

Waar wordt de flexwerker treurig van?
Zoals gezegd is de transitievergoeding eigenlijk altijd lager dan de oude kantonrechtersformule. Vooral wat oudere werknemers die wat meer verdienen en langer bij het bedrijf werken, leveren veel in. Iemand van 45 jaar, die € 6.000,- bruto verdient en 10 jaar bij dezelfde werkgever zit, mag op basis van de kantonrechtersformule € 60.000,- verwachten en in het nieuwe systeem nog € 20.000,-

En wat als de flexwerker uitzendkracht is?
Ook dan krijgt hij recht op de transitievergoeding na twee jaar werken.

En als hij payrollkracht is?
Dan krijgt de flexwerker waarschijnlijk wat meer rechten dan hij nu heeft. Maar welke dat worden, is nog niet bekend. Het zal waarschijnlijk op het vlak van de ontslagbescherming komen te liggen.

Kans of bedreiging?
De door de werkgevers gewenste versoepeling zie ik niet direct terugkomen in de nieuwe voorstellen. Het gevolg van het nieuwe ontslagrecht is volgens mij méér zekerheid voor werknemers die al een contract voor onbepaalde tijd hebben en minder zekerheid voor flexwerkers. Voor bedrijven met een duidelijke visie op de arbeidsmarkt zijn er mogelijkheden genoeg om opdrachtgevers te blijven ontzorgen en faciliteren bij de invulling van de flexibele schil. Maar of het nu meer kansen biedt aan werknemers op een vast contract? De tijd zal het leren.

Marcel Reijmers is partner bij FlexKnowledge en is strategisch adviseur van onder meer Holland Payroll op het gebied van wet- en regelgeving, sectoraal verlonen, CAO’s en beloningsregelingen.

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek