loading
views

ABN AMRO: uitzendbranche groeit 0,5% in 2014

ABN AMRO: uitzendbranche groeit 0,5% in 2014

ABN AMRO heeft haar Sector Monitor Zakelijke Dienstverlening gepubliceerd, met de verwachting van een lichte groei voor de uitzendbranche.

In 2014 groeit het marktvolume 0,5%. Het volume groeit naar verwachting 1,0% in 2015.

> Zie Sector prognoses Zakelijke dienstverlening Q1 2014

Analyse van ontwikkeling in de uitzendsector
De achter ons liggende ongunstige economische ontwikkeling heeft de branche uitzendbureaus flink geraakt.
Er was na de grote recessie wel sprake van een opleving in 2011 maar in het eerste kwartaal van 2012 zette de vraag naar uitzendwerk weer een daling in.

Ook deze branche wordt geconfronteerd met structurele ontwikkelingen. Door het gebruik van ICT, internet, netwerken en social media wordt het steeds minder belangrijk om fysieke kantoren te hebben. De kosten van overhead dalen daardoor en daarmee de tarieven. Daarbij willen grote afnemers steeds meer invloed hebben op hun bestand aan flexibele werknemers of de flexschil. Sommige afnemers
zijn zelfs hun flexschil zelf gaan beheren en passeren daarmee uitzenders. Daarmee neemt de behoefte aan diensten van de branche af.

Groei marktvolume
Inmiddels blijkt uit cijfers van de ABU dat het aantal uitzenduren in de vierwekelijkse periodes 12 en 13 van 2013 en de 1e periode van 2014 is toegenomen. Dit duidt erop dat de branche 2013
afsluit met een groei van het marktvolume in het laatste kwartaal. Dat neemt echter niet weg dat het verlies aan vraag sinds 2009 bij lange na nog steeds niet is goed gemaakt.
Net als de markt voor managementadviezen ademt de uitzend- en bemiddelingsmarkt meer dan evenredig mee met de economische ontwikkeling. In vergelijking met de andere in deze notitie behandelde branches zijn deze twee branches zeer cyclisch van aard, wat wil zeggen dat de vraag naar de betrokken diensten relatief heftig reageert op een versnelling in de conjunctuurcyclus, zowel in de opgaande als in de neergaande fase. Dat houdt in dat gezien de beperkt economische ontwikkeling in de komende jaren de uitzendmarkt wel gaat aantrekken, maar niet uitbundig. Dit wordt ook ingegeven door het feit de werkloosheid eerst nog verder oploopt in 2014 om daarna te dalen.

Tegelijkertijd neemt de werkgelegenheid eerst af om daarna te stijgen. De ontwikkeling van deze twee indicatoren wordt vaak aangehaald om duiding te geven aan de richting van de uitzendmarkt.
Het achterblijven van de werkloosheid en de werkgelegenheid heeft te maken met het volgende patroon. Wanneer de bedrijvigheid toeneemt, zullen bedrijven eerst hun huidige personeel efficiënter inzetten, vervolgens het personeel meer uren laten draaien om tenslotte nieuwe krachten aan te trekken. Daarbij zullen opdrachtgevers eerst gebruik willen maken van uitzendkrachten omdat men eerst wil zien of de economische groei wel bestendig is. De effecten van de economische opleving zullen tenslotte deels teniet worden gedaan onder invloed van de opmars van de hierboven aangehaalde structurele ontwikkelingen.

Concluderend verwacht ABN AMRO dat na een daling van 4,5% in 2013, het marktvolume van de branche uitzendbureaus in 2014 en 2015 respectievelijk met 0,5% en 1,0% toeneemt.

Bron: ABN AMRO, 5 maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek