loading
views

CBS: sterke groei bijstand

CBS: sterke groei bijstand

Het jaar 2013 kende een groot banenverlies en een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal bijstandsontvangers in 2013 toe. De stijging was naar verhouding het grootst bij de 27- tot 45-jarigen.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Persbericht CBS met statistieken

Over geheel 2013 is het aantal bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd met 33 duizend toegenomen. Eind december 2013 ontvingen 413 duizend personen bijstand. Dit waren er 10 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Grootste stijging sinds 2009
De toename in 2013 is de grootste sinds 2009 en aanzienlijk groter dan die in 2011 en 2012. In deze jaren ging het aantal bijstandsgerechtigden met respectievelijk 11 en 13 duizend omhoog. De ontwikkeling van de bijstand loopt in de pas met de verslechterde arbeidsmarkt.

Bron: CBS, 28 februari 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek