loading
views

UWV en STOOF starten uitvoering sectorplan uitzendbranche

UWV en STOOF starten uitvoering sectorplan uitzendbranche

UWV en STOOF (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) hebben vandaag een convenant getekend over de uitvoering van het sectorplan voor Uitzendkrachten.

Het sectorplan biedt laaggeschoolde uitzendkrachten de mogelijkheid om een om- of bijscholing te volgen of een Ervaringscertificaat te halen.

Het plan voorziet in scholing van 1100 flexibele arbeidskrachten zonder afgeronde opleiding. Zij krijgen bovendien de garantie dat ze een half jaar bij een werkgever aan de slag kunnen in een leerbaan of uitzendbaan. Ook worden 250 uitzendkrachten omgeschoold voor banen in de techniek, met een baangarantie voor een jaar.

Leerwerkloketten
UWV gaat zich inzetten om werkzoekende uitzendkrachten te selecteren voor een opleidings- en/of leerwerktraject. De uitvoering is in handen van regionale Leerwerkloketten, waarin gemeenten en ROC’s samenwerken met UWV. André Timmermans, directeur UWV Werkbedrijf: “Veel uitzendkrachten hebben wisselende uitzendbanen die onderbroken worden door periodes van werkloosheid. Deze medewerkers moeten regelmatig een beroep doen op een WW-uitkering. Met de scholing en het gegarandeerde werk dat dit sectorplan biedt, vergroten zij de kans op een duurzame baan.”

Adriana Stel, directeur STOOF: “Het is belangrijk dat niet alleen vaste, maar ook tijdelijke krachten de mogelijkheid krijgen om scholing te volgen. Ik ben dan ook blij dat minister Asscher het sectorplan heeft goedgekeurd en dat er drie miljoen euro vrijkomt voor scholing. Het sectorplan is vernieuwend, omdat scholingsfondsen zich over het algemeen richten op werkenden binnen sectoren en niet op werkzoekenden, zoals STOOF doet.

Sectorplan
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het sectorplan voor Uitzendkrachten in februari van dit jaar goedgekeurd en stelt 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. De sector stelt zelf ook 1,5 miljoen beschikbaar. De uitzendsector is na de bouw de tweede sector met een goedgekeurd plan. Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor de cofinanciering van sectorplannen. UWV ondersteunt sectoren bij het opstellen van de plannen, bijvoorbeeld door het leveren van arbeidsmarktanalyses. Ook heeft UWV ervaring met het vervullen van vacatures en het faciliteren van scholing en trajecten van werk naar werk.

Bron: STOOF, 27 februari 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek