loading
views

UWV: minder werkgelegenheid in 2014

UWV: minder werkgelegenheid in 2014

UWV heeft een actualisatie van de Arbeidsmarktprognose over 2013 en 2014 gepubliceerd.

De actualisatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia (arbeidsvraag) en UWV (arbeidsaanbod en WW-gerechtigden).

> UWV Arbeidsmarktprognose

Licht herstel economie – krimpende werkgelegenheid
De economie groeit in 2014 met 0,5%. De werkgelegenheid neemt desondanks af met 66 duizend (werknemersbanen). Deze krimp is ongeveer half zo groot als afgelopen jaar.

Stijgende arbeidsproductiviteit, minder banen
Het sectorale beeld van de vraag naar arbeid (werknemersbanen) door het bedrijfsleven verschilt in 2014. Door de conjunctuurgevoeligheid van het uitzendwezen, is daar werkgelegenheidsherstel. Ook de groothandel en vervoer en opslag profiteren door hun internationale oriëntatie van het conjunctureel herstel waardoor de werkgelegenheid niet meer afneemt. Ook de industriële productie herstelt. Toch blijft de werkgelegenheid daar krimpen. Dit is een structurele ontwikkeling binnen deze bedrijfstak. De oorzaak is de voortgaande stijging van de arbeidsproductiviteit. Deze stijging is mogelijk door de continue verbetering van productietechnieken om te kunnen blijven concurreren met het buitenland.

Bouw
De bouw kan een stap naar herstel zetten: de productie kan, onder invloed van een voorzichtig herstellende woningmarkt, de groeiende economie, en allerlei beleidsmaatregelen, weer groei vertonen. De werkgelegenheid voor werknemers zal echter nog krimpen in 2014.

Financiële dienstverlening
In de sectoren financiële dienstverlening en de verhuur en exploitatie van onroerend goed blijft de werkgelegenheid ook in 2014 krimpen.

Horeca en detailhandel
Voor een consumentgericht sector als de horeca kan 2014 gunstig uitpakken. Ook lijkt er een einde te komen aan de forse daling van de bestedingen bij de detailhandel. Dit heeft te maken met het vertrouwen in de economie en omdat de koopkracht voor het eerst in jaren weer verbetert. Maar de werkgelegenheid van de consumentgerichte sectoren laat nog geen groei zien.

Zorg en welzijn
Bij de sector zorg en welzijn is sinds vorig jaar een afname van de werkgelegenheid. Ook dit jaar wordt een verdere krimp van de werkgelegenheid verwacht. Deels vooruitlopend op het ingaan van overheidsmaatregelen, passen zorgaanbieders namelijk het zorgaanbod aan en hun werkgelegenheid. Vooral in de ouderenzorg, de thuiszorg en de kinderopvang krimpt de werkgelegenheid.

Meer WW-instroom
Er bieden zich in 2014 meer mensen aan op de arbeidsmarkt. Het aanbod van arbeid groeit met ongeveer 21 duizend personen (0,25%). De toename van de arbeidsparticipatie is sterker dan het effect van een krimpende bevolking van 15-64 jaar. Minder vraag naar arbeid betekent dat meer mensen de WW instromen. De uitstroom blijft achter bij de instroom. Daardoor moeten we rekening houden met een groei van het aantal WW-uitkeringen met ruim 50 duizend (+12%) tot 485 duizend uitkeringen aan het eind 2014.

De Januarinota van UWV gaat dieper in op de financiële gevolgen van de nieuwe prognose voor de WW-fondsen.

Bron: UWV Arbeidsmarktprognose, 3 februari 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek